legat

Lendo Legatet

Vi kan glædeligt præsentere dig for: Lendo Legatet! 

Look below for English version

Med Lendo Legatet ønsker vi at hjælpe dig, der mangler økonomisk støtte til at få en drøm til at gå i opfyldelse. Hvert år uddeler vi 5.000 kroner til en eller flere ansøgere, som bruges på udvikling af kompetencer, iværksætteri, udvekslingsophold eller andet, den unge studerende gerne vil opnå. 

Lendo Legatet støtter:

 • Udveksling (både i og uden for Danmark)
 • Højskoleophold
 • Projekter i forbindelse med uddannelse
 • Opstart af virksomhed/iværksætteri for studerende

Lendo Legatet er primært målrettet studerende på videregående uddannelser, som enten ønsker et ophold i udlandet i form af udveksling eller har brug for støtte til udarbejdelse af et forskning- eller eksemansprojekt i forbindelse med uddannelsen. Legatet er dog bredere end som så, og er ikke et legat, der udelukkende kan bruges i forbindelse med uddannelse, som et traditionelt studielegat vil være. Lendo Legatet er også for dig, der drømmer om at igangsætte et projekt inden for iværksætteri og har en god idé, der skal testes.

Det er et bredt legat, som de fleste studerende med en drøm kan søge. Legatet er også for dig der ikke er studerende på nuværende tidspunkt, men gerne vil afsted på et højskoleophold. Det kan være for at dygtiggøre dig inden for et bestemt område, eller for blot at prøve en masse forskelligt af og styrke eller udvide dine personlige såvel som faglige kompetencer. 

Krav for at søge Lendo Legatet

Du kan søge Lendo Legatet hvis du 1) er over 18 år, 2) er studerende eller vil bruge støtten i forbindelse med udvikling af kompetencer og 3) har en drøm, du har brug for økonomisk støtte til at opfylde. 

Derudover er Lendo legatet målrettet unge i Norden og lande, hvor Lendo er etableret. Det vil sige, at du kan søge legatet, hvis du er fra følgende lande:

 • Danmark
 • Grøndland
 • Færøerne
 • Island
 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Østrig
 • Spanien

Derudover er det få krav, vi har til dig som ansøger. Vi ønsker, at Lendo Legatet rækker bredt og kan opnås af alle unge, der har brug for et økonomisk bidrag til det præsenterede i ovenstående afsnit. 

De få krav, vi stiller er:

 • Du skal være minimum 18 år
 • Du skal vedhæfte et budget over dit behov for støtte
 • Du skal skrive en motiveret ansøgning

Sådan ansøger du

Din ansøgning skal bestå af et motiveret skriv på maks 1 side samt et budget over det, du har brug for støtte til. Det skal du sende i en samlet mail til Lina Skernby, som er ansvarlig for Lendo Legatet ved lina.skernby@lendo.dk

Det er muligt at indsende en ansøgning hele året rundt. Vi uddeler legaterne i november, hvor der er en deadline 1. november 2021 for at komme i betragtning til årets legat.

Efter deadline vil vi læse ansøgningerne igennem og uddele et legat til dem, vi vurderer kan række længst med vores støtte. Alle ansøgere får svar senest den 30. november.

Om Lendo

Lendo er Nordens største sammenligningstjeneste for lån. Hos Lendo Danmark hjælper vi hver dag tusinde af danskere med at finde det billigste og bedste lån på lånemarkedet. Det gør vi ved at tilbyde en gratis og uforpligtende indhentning af lånetilbud fra flere forskellige banker, som låntager kan sammenligne og derudfra træffe sin beslutning på et oplyst grundlag. 

 

English version - Lendo Scholarship

We are happy to introduce: The Lendo Scholarship!

With the Lendo Scholarship, we wish to help you who need a financial contribution to make a dream come true. Once a year we award DKK 5.000 to one or more applicants. This can be used to strengthen your competencies, entrepreneurship, exchange stays or anything else you as a young student want to achieve.

The Lendo Scholarship supports:

 • Exchange stays (both in and outside of Denmark)
 • Projects related to one's education
 • Entrepreneurship for students

The Lendo Scholarship is primarily for students in higher education, who either want a stay abroad in the form of an exchange or in the need for a financial contribution in a research- or examproject in connection with one's education. However, the scholarship is broader than that. The Lendo Scholarship is also for you, who dream of starting in the field of entrepreneurship with a good idea to test.

Requirements for applying for the Lendo Scholarship

You can apply for the Lendo Scholarship if you 1) are over the age of 18, 2) are a student and 3) have a dream that needs a financial contribution to achieve. 

In addition, the Lendo Scholarship is for young people in the Nordic countries and countries where Lendo is established. This means that you can apply for the scholarship if you are from the following countries:

 • Denmark
 • Greenland
 • Faroe Islands
 • Iceland
 • Sweden
 • Norway
 • Austria
 • Spain

Other than that, there are few requirements for you as an applicant, as we want the Lendo Scholarship to aim for all students who need financial contribution to what is presented in the section above. 

The few requirements we expect you to fulfill is:

 • You must be at least 18 years old
 • You need to attach a budget over your use of the scholarship
 • You must write a motivated application

How to apply

Your application must consist of a motivated write of maximum 1 page as well as a budget that describes what you need support for. You must send this in a single email to Lina Skernby, who is responsible for the Lendo Scholarship at lina.skernby@lendo.dk

It is possible to submit an application whenever it fits you. However, we will be handing out the scholarships in November, with a deadline at November the 1st 2021 to be considered for the scholarship this year. 

After the deadline, we will read through the applications and award a scholarship to those we believe will get the most out of our contribution. All applicants will receive an answer by November the 30th. 

About Lendo

Lendo is the largest loan comparison service in the Nordic. At Lendo Denmark, we help thousands of Danes every day with finding the best loan on the market. We do this by offering a free and non-binding collection of loan offers from several banks, which the customer can compare and from this make a decision on an informed basis. 

Vi kan glædeligt præsentere dig for: Lendo Legatet! 

Look below for English version

Med Lendo Legatet ønsker vi at hjælpe dig, der mangler økonomisk støtte til at få en drøm til at gå i opfyldelse. Hvert år uddeler vi 5.000 kroner til en eller flere ansøgere, som bruges på udvikling af kompetencer, iværksætteri, udvekslingsophold eller andet, den unge studerende gerne vil opnå. 

Lendo Legatet støtter:

 • Udveksling (både i og uden for Danmark)
 • Højskoleophold
 • Projekter i forbindelse med uddannelse
 • Opstart af virksomhed/iværksætteri for studerende

Lendo Legatet er primært målrettet studerende på videregående uddannelser, som enten ønsker et ophold i udlandet i form af udveksling eller har brug for støtte til udarbejdelse af et forskning- eller eksemansprojekt i forbindelse med uddannelsen. Legatet er dog bredere end som så, og er ikke et legat, der udelukkende kan bruges i forbindelse med uddannelse, som et traditionelt studielegat vil være. Lendo Legatet er også for dig, der drømmer om at igangsætte et projekt inden for iværksætteri og har en god idé, der skal testes.

Det er et bredt legat, som de fleste studerende med en drøm kan søge. Legatet er også for dig der ikke er studerende på nuværende tidspunkt, men gerne vil afsted på et højskoleophold. Det kan være for at dygtiggøre dig inden for et bestemt område, eller for blot at prøve en masse forskelligt af og styrke eller udvide dine personlige såvel som faglige kompetencer. 

Krav for at søge Lendo Legatet

Du kan søge Lendo Legatet hvis du 1) er over 18 år, 2) er studerende eller vil bruge støtten i forbindelse med udvikling af kompetencer og 3) har en drøm, du har brug for økonomisk støtte til at opfylde. 

Derudover er Lendo legatet målrettet unge i Norden og lande, hvor Lendo er etableret. Det vil sige, at du kan søge legatet, hvis du er fra følgende lande:

 • Danmark
 • Grøndland
 • Færøerne
 • Island
 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Østrig
 • Spanien

Derudover er det få krav, vi har til dig som ansøger. Vi ønsker, at Lendo Legatet rækker bredt og kan opnås af alle unge, der har brug for et økonomisk bidrag til det præsenterede i ovenstående afsnit. 

De få krav, vi stiller er:

 • Du skal være minimum 18 år
 • Du skal vedhæfte et budget over dit behov for støtte
 • Du skal skrive en motiveret ansøgning

Sådan ansøger du

Din ansøgning skal bestå af et motiveret skriv på maks 1 side samt et budget over det, du har brug for støtte til. Det skal du sende i en samlet mail til Lina Skernby, som er ansvarlig for Lendo Legatet ved lina.skernby@lendo.dk

Det er muligt at indsende en ansøgning hele året rundt. Vi uddeler legaterne i november, hvor der er en deadline 1. november 2021 for at komme i betragtning til årets legat.

Efter deadline vil vi læse ansøgningerne igennem og uddele et legat til dem, vi vurderer kan række længst med vores støtte. Alle ansøgere får svar senest den 30. november.

Om Lendo

Lendo er Nordens største sammenligningstjeneste for lån. Hos Lendo Danmark hjælper vi hver dag tusinde af danskere med at finde det billigste og bedste lån på lånemarkedet. Det gør vi ved at tilbyde en gratis og uforpligtende indhentning af lånetilbud fra flere forskellige banker, som låntager kan sammenligne og derudfra træffe sin beslutning på et oplyst grundlag. 

 

English version - Lendo Scholarship

We are happy to introduce: The Lendo Scholarship!

With the Lendo Scholarship, we wish to help you who need a financial contribution to make a dream come true. Once a year we award DKK 5.000 to one or more applicants. This can be used to strengthen your competencies, entrepreneurship, exchange stays or anything else you as a young student want to achieve.

The Lendo Scholarship supports:

 • Exchange stays (both in and outside of Denmark)
 • Projects related to one's education
 • Entrepreneurship for students

The Lendo Scholarship is primarily for students in higher education, who either want a stay abroad in the form of an exchange or in the need for a financial contribution in a research- or examproject in connection with one's education. However, the scholarship is broader than that. The Lendo Scholarship is also for you, who dream of starting in the field of entrepreneurship with a good idea to test.

Requirements for applying for the Lendo Scholarship

You can apply for the Lendo Scholarship if you 1) are over the age of 18, 2) are a student and 3) have a dream that needs a financial contribution to achieve. 

In addition, the Lendo Scholarship is for young people in the Nordic countries and countries where Lendo is established. This means that you can apply for the scholarship if you are from the following countries:

 • Denmark
 • Greenland
 • Faroe Islands
 • Iceland
 • Sweden
 • Norway
 • Austria
 • Spain

Other than that, there are few requirements for you as an applicant, as we want the Lendo Scholarship to aim for all students who need financial contribution to what is presented in the section above. 

The few requirements we expect you to fulfill is:

 • You must be at least 18 years old
 • You need to attach a budget over your use of the scholarship
 • You must write a motivated application

How to apply

Your application must consist of a motivated write of maximum 1 page as well as a budget that describes what you need support for. You must send this in a single email to Lina Skernby, who is responsible for the Lendo Scholarship at lina.skernby@lendo.dk

It is possible to submit an application whenever it fits you. However, we will be handing out the scholarships in November, with a deadline at November the 1st 2021 to be considered for the scholarship this year. 

After the deadline, we will read through the applications and award a scholarship to those we believe will get the most out of our contribution. All applicants will receive an answer by November the 30th. 

About Lendo

Lendo is the largest loan comparison service in the Nordic. At Lendo Denmark, we help thousands of Danes every day with finding the best loan on the market. We do this by offering a free and non-binding collection of loan offers from several banks, which the customer can compare and from this make a decision on an informed basis. 

Har du brug for hjælp? Vores rådgivere sidder klar til at hjælpe dig
Ring til os
70 5000 10
hverdage 09:00-16:00
Chat med os
Tryk her
Skriv til os
kundeservice@lendo.dk
Vi svarer hurtigst muligt
– altid indenfor en hverdag
Ofte stillede spørgsmål
 • Du skal være mindst 18 år gammel
 • Du skal have en årlig indkomst på mindst 60.000 kr.
 • Du må ikke være registreret i RKI/Debitor Registret (DBR)
 • Du skal have fast bopæl i Danmark

Kravene er fastsat af de banker og långivere, vi samarbejder med, og det er dem, der vurderer, hvilke kunder kan få lån.

De lånetilbud, du modtager, er foreløbige tilbud baseret på oplysninger indtastet i ansøgningen. Tilbuddet er først bindende, når banken har verificeret alle oplysninger.

VIGTIGT: Lendo kan ikke påvirke denne proces.

Det er helt gratis og uforpligtende at ansøge om lån gennem Lendo. Når du ansøger hos Lendo, vurderes du på samme måde, som hvis du havde henvendt dig direkte til banken. Der er ingen rentemarginal eller tillægsgebyrer – du er garanteret samme eller endda bedre lånevilkår, end hvis du henvender dig direkte til de banker, vi samarbejder med.

Gennem Lendo kan du ansøge om privatlån mellem 10.000 og 500.000 kr. Ved billån kan du ansøge om op til 1.000.000 kr.

Bankerne forholder sig til din økonomiske situation og vurderer din evne til at tilbagebetale lånet i fremtiden. På den baggrund afgør den enkelte bank, hvor meget du kan låne og til hvilken rente.

TIP: En tommelfingerregel er ikke at ansøge om lån, der overstiger 90% af din årsindkomst.

Rentespændet ligger på 1,25 % - 20,95 %. Det er individuelt, hvilken rente du kan få tilbudt. Det afhænger af den kreditvurdering, som banken foretager ud fra oplysninger omkring din privatøkonomi.

Hvis du har eksisterende lån eller afbetalinger med høje renter, så kan det betale sig for dig at lave et samlelån. Det nemmeste er at tage et nyt lån gennem Lendo og bruge hele eller en del af lånebeløbet til at indfri din eksisterende gæld.

Vælg først at du vil samle/refinansiere lån, og angiv herefter det samlede beløb, du ønsker at refinansiere for. Du skal dernæst oplyse, om du også ønsker at ansøge om penge til kontant udbetaling.

Efter du har valgt det tilbud, som passer dig, sender vi dig videre til den valgte bank for at gennemføre de sidste trin i ansøgningsprocessen. Herefter bliver dit lån udbetalt af banken. Hvornår lånet udbetales, afhænger af, hvilken bank du vælger, men normalt tager det 1-2 hverdage.

Du kan til enhver tid indløse lånet eller afdrage et højere beløb.

Kontakt banken, og de vil hjælpe dig.

 • AcceptLån (en del af Santander Consumer Bank)
 • AL Finans
 • Basisbank
 • Diba Billån
 • Express Bank (en del af BNP Paribas Group)
 • Ikano Bank
 • Modus Finans (en del af Facit Bank)
 • Fellow Finance
 • LånLet (en del af Basisbank)
 • Minifinans
 • Resurs Bank
 • Smartkredit
 • Sparxpres (en del af Spar Nord)
 • Unilån

Ja. Du kan altid ændre din låneansøgning. Kontakt os på 70 5000 10, så hjælper vi dig.

Ingen af de långivere, vi samarbejder med, kan tilbyde lån til personer, som er registreret i RKI eller Debitor Registret (DBR).

Bedømt til 4.9/5 baseret på 1.805 anmeldelser. Viser vores seneste anmeldelser.
Trustpilot