Brugeraftale for Lendo.dk

Disse vilkår (”Vilkårene”) regulerer brug af låneformidlingstjenesten Lendo.dk

 1. Om Lendo.dk
  1. Lendo.dk er en tjeneste, som udbydes af Lendo ApS, CVR-nr. 39 57 28 77, (”Lendo”). Lendo er ejet af Lendo Topco AS. Lendo er en kreditformidler, der tilbyder en sammenligningstjeneste, hvor du kan sammenligne lån og vilkår hos de banker og andre långivere, som Lendo samarbejder med (”Tjenesten”). Gennem én ansøgning kan du få tilbud om lån fra flere banker og andre långivere (”Långiverne”). På denne måde kan du sammenligne renter fra flere spillere og vælge det tilbud, der passer dig bedst. Du kan bruge Tjenesten, når du vil samle eksisterende lån og f.eks. kreditkortgæld, eller når du ønsker at optage et nyt lån. Tjenesten udbydes af Lendo ApS i samarbejde med Lendos norske søsterselskab Lendo Part of Schibsted (norsk reg.nr. 997 523 814) (“Lendo Norge”). Lendo Norge er den primære formidler af Tjenesten samt udbyder af Lendos tekniske formidlerplatform, og Lendo ApS er en underformidler.
 2. Om vores långivere
  1. De långivere, som Lendo samarbejder med er selv ansvarlige for at foretage en kreditvurdering af dig og vil/kan som led heri indhente oplysninger fra SKAT, Kreditstatus og andre betalingsregistre og kreditoplysningsbureauer. Facit Bank A/S indhenter generelle kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, samt anvender automatiske afgørelser, herunder profilering, i forbindelse med Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Facit Bank A/S indhenter også oplysninger, herunder økonomiske forhold (f.eks. restgæld, evt. restancer) hos L’EASY A/S og DER A/S til brug for Facit Bank A/S’ kreditvurdering.
 3.  Anvendelsesområde og vedtagelse
  1. Disse Vilkår regulerer din brug af Lendo.dk og Tjenesten. Vilkårene anses som læst og accepteret ved start af ansøgningsprocessen til, at Lendo indhenter lånetilbud fra potentielle Långivere.
 4. Kundens ansvar
  1. Du er ansvarlig for, at din brug af Lendo.dk, Tjenesten og andre af Lendos tjenester ikke er i strid med disse Vilkår og gældende ret, samt for at alle informationer, som du giver til Lendo, herunder i forbindelse med brug af Tjenesten, er korrekte.
 5. Ansvarsfraskrivelse
  1. Lendo er ikke ansvarlig for tab eller skader, medmindre tabet eller skaden er direkte og forårsaget af Lendos uagtsomhed. Såfremt et krav skulle blive fremsat af en tredjepart, vil tabet eller skaden være at betragte som et direkte tab, såfremt Lendo er forpligtet til at erstatte et sådant tab iht. de øvrige bestemmelser i disse vilkår, og såfremt du er juridisk forpligtet til at betale kravet til tredjemand.
  2. Lendo formidler alene kontakten mellem dig og Långiverne og et eventuelt låneforhold er alene mellem dig og Långiveren. Lendo gennemgår ikke lånetilbud fra Långivere, som Lendo samarbejder med, i forbindelse med udbuddet af Tjenesten og er ikke ansvarlig for indholdet heraf. Lendo er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tab eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af lånetilbud fra eller låneforhold med Långiverne eller andre indirekte tab.
  3. Lendo er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
   1. Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Lendo selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
   2. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).
   3. Beslutninger, finansielle eller øvrige, truffet af dig baseret på brug af denne Tjeneste, eller for tjenester og varer du vælger at købe fra tredjeparter eller Lendos partnere.
   4. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lendo selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag, det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Lendo.
   5. Andre omstændigheder, som er uden for Lendos kontrol.
 6. Persondata
  1. For Lendos behandling af persondata, henviser vi til vores privatlivspolitik.
 7. Lovvalg og værneting
  1. Disse Vilkår er underlagt dansk ret, og alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af Vilkårene eller brugen af Lendos hjemmeside, Tjenesten og andre ydelser skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret og ved byretten i København.