Trygheds­forsikring

En forsikring der giver dig økonomisk tryghed i hverdagen

En forsikring er en god tilføjelse i hverdagen, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af uheld, sygdom eller andet. Der findes mange forsikringstyper, og det kan til tider være en smule svært at have styr på, om man er fornuftigt dækket.

Det er ikke alle, der kender til muligheden for en låneforsikring – det vil sige, en forsikring der dækker i tilfælde af, at du havner i en situation, hvor du ikke kan overholde afdragsaftalen for dit eller dine lån. Det kan være, at du bliver opsagt, uarbejdsdygtig eller ramler ind i et sygdomsforløb. I disse tilfælde vil det påvirke din mulighed for at betale den månedlige ydelse for dine lån.

Hos Lendo udbyder vi denne form for forsikring, som vi har valgt at give navnet Tryghedsforsikring. Det er nemlig en forsikring, som giver dig økonomisk tryghed i hverdagen. Vi anbefaler alle, som vælger at optage et lån gennem vores tjeneste, at tegne en Tryghedsforsikring.

Læs med her og bliv klogere på dine muligheder for forsikring gennem Lendo.

Leder du efter den bedste forsikring, der kan give dig økonomisk tryghed, behøver du ikke lede længere. Vælger du at optage et lån gennem vores tjeneste, kan du nemt tilføje vores Tryghedsforsikring. Det er en forsikring med følgende fordele:

 • Du er økonomisk sikret i tilfælde af arbejdsløshed eller sygdom.
 • Ulig andre forsikringer, dækker din Tryghedsforsikring også ved midlertidig uarbejdsdygtighed, visse kritiske sygdomme og dødsfald.
 • Der er ingen krav til A-kasse medlemskab eller indsendelse af helbredsskemaer.
 • Den månedlige præmie, du betaler for at have forsikringen, er fradragsberettiget.

Forsikringen dækker en månedlig udbetaling mellem 2.000 – 10.000 kroner før SKAT i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed grundet sygdom eller ulykke. Du er ligeledes dækket ved visse kritiske sygdomme, som udløser en engangsbetaling på 75.000 kroner og ved dødsfald, som udløser en engangsbetaling på 100.000 kroner til boet eller forsikrede.

Læs mere om fordelene, hvad forsikringen dækker og ikke dækker, i faktabladet her.

 

Prisen for en forsikring

Med Lendo’s Tryghedsforsikring får du en billig forsikring – det skal nemlig ikke være dyrt at føle sig tryg. Forsikringen har en pris på 7,5% af den månedlige dækning. Det vil sige, at optager du et lån med en månedlig ydelse på 5.000 kroner, vil dette svare til din dækning. Her er prisen for en forsikring 7,5% af 5.000 kroner, hvilket er 375 kroner.

Du har selv mulighed for at vælge den månedlige dækning, så du kan gøre forsikringen billigere, såfremt du ønsker det. Det betyder, at selvom du optager et lån med en månedlig ydelse på 5.000 kroner, behøver du ikke være dækket for hele beløbet. Du kan eksempelvis vælge at være dækket for 3.000 kroner, så prisen for din forsikring bliver lavere.

Sammen med den månedlige præmie opkræves også en skadeforsikringsafgift til SKAT på 1,1% af den del af forsikringsprisen, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.

Selvom en forsikring har en pris og øger din månedlige ydelse, kan det være alle pengene værd, hvis uheldet er ude.

 

Krav til at få en forsikring

Det er nemt at tegne en forsikring her på siden. Der er dog nogle krav for, hvem der kan tegne en forsikring. Kravene er følgende:

Opfylder du ovenstående krav, kan du ansøge om en forsikring ved at udfylde en ansøgning. Når du går i gang med ansøgningen, kan du samtidig beregne forsikringen og se, hvilken pris forsikringen, du ønsker, har. Det er samtidig meget nemt, da vi bruger oplysningerne fra din låneansøgning.

 

Er du interesseret i en forsikring?

Er du interesseret i en billig forsikring, der giver økonomisk tryghed i hverdagen, kan du ansøge om en Tryghedsforsikring. Du skal blot besvare nogle få spørgsmål og underskrive med NemID, hvorefter forsikringen bliver oprettet og du kan føle dig sikker i, at du er dækket i tilfælde af arbejdsløshed og sygdom.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 5000 10 eller på mail via kundeservice@lendo.dk. Her kan vi hjælpe dig med at beregne forsikringen, udfylde en ansøgning for forsikringen eller blot besvare de spørgsmål, du sidder med.

 

Praktiske oplysninger om din forsikring

Den forsikring, du kan tegne hos Lendo, udbydes i samarbejde med BNP Paribas Cardif, som er et af verdens førende forsikringsselskaber. Når du har tegnet en Tryghedsforsikring hos Lendo, får du tilsendt en forsikringspolice fra BNP Paribas Cardif i din e-Boks. Her kan du se, hvornår din forsikring træder i kraft.

Forsikringen betales forud hver måned og opkræves af BNP Paribas Cardif via Betalingsservice på vegne af Lendo ApS.

Lendo Tryghedsforsikring formidles af Lendo ApS, som er en tilsynspligtig virksomhed registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet.

 

Ansvarsforsikring

Lendo ApS har en ansvarsforsikring hos HDI Global Specialty Danmark (CVR-nr.: 41 26 86 38), Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 99.

Krav mod Lendo ApS rettes hurtigst muligt til Lendo via email: kundeservice@lendo.dk. Lendo ApS’ forsikringsdækning gennem HDI Global Specialty Danmark lever op til lovkrav herom.

 

Anmeldelse af skader

Hvis du vil anmelde en skade og søge erstatning fra din Tryghedsforsikring ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du gøre det via skadeportalen hos BNP Paribas Cardif, som du finder her. Du skal logge ind med NemID, og herefter kan du anmelde din skade.

Ved visse kritiske sygdomme og dødsfald foregår skadesanmeldelsen ved, at du udfylder en blanket, som du får ved at kontakte BNP Paribas Cardif på tlf. 80 20 80 10.

 

Klager

Klager vedrørende formidling af forsikringen rettes til Lendo ApS via email: kundeservice@lendo.dk. Modtagelse af en klage bekræftes overfor forsikrede indenfor 3 dage. Klagesager behandles og håndteres hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for 20 bankdage.

Klager vedrørende selve forsikringen rettes til BNP Paribas Cardif via email: info@bnpparibascardif.dk.

 

Vilkår for forsikringen

Brug for hjælp?

Vores rådgivere sidder klar til at hjælpe dig.

Uge dage

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker forsikringen?

Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, vil forsikringen udbetale din valgte månedlige erstatning i op til et år ad gangen. Derudover vil forsikringen udbetale erstatning i tilfælde kritisk sygdom (75.000 kr.) og i tilfælde af dødsfald (100.000 kr.). Den samlede udbetaling for dødsfald og visse kritiske sygdomme kan aldrig overstige 100.000 kr.

Hvad dækker forsikringen for mig?
 • 100% sygemelding i mere end 30 dage (efter 30 dages kvalifikationsperiode* og 30 dages venteperiode**).
 • 100% arbejdsløs i mere end 30 dage (efter 90 dages kvalifikationsperiode* og 30 dages venteperiode**).
 • Visse kritiske sygdomme (efter 30 dages kvalifikationsperiode*) og dødsfald.

Derudover får du tilbagebetalt præmie tilsvarende den periode, hvor du modtager månedlig erstatning fra forsikringen.

*Kvalifikationsperiode: Ved kvalifikationsperiode forstås den tidsperiode, der løber fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om at blive omfattet af forsikringen, og til forsikringsdækningen træder i kraft.

**Venteperiode: Ved venteperiode forstås den tidsperiode, hvor du ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed optjener ret til udbetaling af månedlig erstatning.

Dækker forsikringen også ved stress og andre psykiske sygdomme?

Ja, der er også dækning, hvis du bliver midlertidigt uarbejdsdygtig af en psykisk sygdom og har en lægeerklæring på dette.

Hvornår sker den første udbetaling?

Den første udbetaling sker med tilbagevirkende kraft efter 30 dages sammenhængende ufrivillig arbejdsløshed (efter 90 dages kvalifikationsperiode og 30 dages venteperiode) eller midlertidig uarbejdsdygtighed (efter 30 dages kvalifikationsperiode og 30 dages venteperiode).

Hvor lang tid kan jeg få udbetalt erstatning?

Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, udbetaler vi den månedlige erstatning i op til 12 måneder pr. periode. Rammes du af flere perioder med arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed, udbetaler vi op til 36 måneder i alt.

Hvad hvis jeg allerede har en lønsikring eller arbejdsløshedssikring f.eks. via en A-kasse?

Ved samme forsikringsbegivenhed kan der være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer - eksempelvis både fra Lendos Tryghedsforsikring og arbejdsløshedsforsikring gennem en A-kasse. Når vi udbetaler, uanset om du også er forsikret andre steder, skal du være opmærksom på, at den samlede udbetaling ikke overstiger 90% af din hidtidige bruttoløn fratrukket Arbejdsmarkedsbidrag, da du ellers vil opleve fradrag i dine udbetalinger.

Hvordan tegner jeg forsikringen?

Ønsker du at tegne en Tryghedsforsikring, kan du kontakte Lendos kundeservice på tlf. 70 5000 10 eller på kundeservice@lendo.dk.

Hvad koster en Tryghedsforsikring?

En månedlig dækning på 5.000 kr. koster 375 kr. + 3,68 kr. i afgift til staten. Forsikringen koster 7,5% af din valgte månedlige dækning. Forsikringen betales månedsvis. Sammen med din betaling opkræves skadesforsikringsafgift til SKAT på 1,1% af den del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.

Hvordan er skatteforholdene for forsikringen?

Præmien på forsikringen er fradragsberettiget. Hvis du modtager månedlig erstatning fra forsikringen, skal du betale skat af ydelsen.

Er sygdom eller arbejdsløshed, som jeg kender til dækket?

Forsikringen dækker ikke dødsfald, ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed eller kritisk sygdom, der skyldes forhold, som du var eller burde være bekendt med, da du ansøgte om at blive dækket af forsikringen.

Hvordan opsiger jeg forsikringen?

Du kan til enhver tid opsige aftalen om forsikringsdækning med 30 dages varsel til udgangen af en forsikringsperiode. Din opsigelse skal være skriftlig og sendes til BNP Paribas Cardif.

Hvordan anmelder jeg en skade?

Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til BNP Paribas Cardif, som i samarbejde med Lendo ApS tilbyder Lendos Tryghedsforsikring. Ved dødsfald skal dødsboet anmelde skaden. Skadesanmeldelsen ved ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig uarbejdsdygtighed sker på skadeportalen, som du finder her: https://claims.bnpparibascardif.dk/cardifdk/. På ovenstående link kan du også læse, hvilken dokumentation, der skal vedlægges, alt efter hvilken skade, der er sket. Skadesanmeldelse ved kritisk sygdom og dødsfald sker ved udfyldelse af en blanket, som fås ved at ringe til BNP Paribas Cardif på tlf. + 45 80 20 80 10.

Hvad hvis jeg er selvstændig?

Hvis du de seneste 6 måneder har været selsvstændig erhvervsdrivende og arbejder mindst 30 timer om ugen som selvstændig erhvervsdrivende, kan du blive omfattet af forsikringen.

Hvad hvis jeg er i tidsbegrænset ansættelse?

Hvis du de seneste 6 måneder har haft midlertidig ansættelse eller kontraktansættelse på mere end 12 måneder og arbejder mindst 16 timer om ugen, kan du blive omfattet af forsikringen. Forsikringsdækningen omfatter ikke arbejdsløshed som følge af ophør af tidsbegrænset ansættelse på den i ansættelseskontrakten aftalte ophørsdato.

Hvad hvis jeg er pensionist, førtidspensionist eller studerende?

Vi kan desværre ikke tilbyde forsikringen til pensionister, førtidspensionister eller studerende.

Vi er to, kan vi begge tegne forsikring?

Ja, I har begge mulighed for at tegne en Tryghedsforsikring. Dette er en god idé, hvis I opretter et lån, hvor I begge er noteret som låntagere. Hvis kun den ene part er forsikret, og det er den anden part, der bliver arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, dækker forsikringen ikke.

Sådan virker det

Du skal igennem nogle step for at ansøge om et lån, men vi tager dig i hånden hele vejen, og vi finder hurtigt det rette lån for dig.

Vælg dit behov og udfyld din økonomi

Udfyld vores formular med dine behov og din nuværende økonomi.

Vi indhenter tilbud fra banker, der matcher

Vi finder de lån der passer bedst til netop dine ønsker og din økonomi.

Vælg det lån der passer dig

Vælg det tilbud som passer bedst til dig

Lendo samarbejder med 21 banker

Bliv endnu klogere på forsikring og forsikringstyper

Er du ikke mættet på viden om forsikring, deler vi gerne ud af mere her. Forsikringer kan hurtigt veje i et budget, og det er derfor vigtigt at overveje, hvilke forsikringer du og din husholdning har brug for. Ellers risikerer du at betale penge til noget, der måske er unødvendigt. Det er dog de færreste forsikringer, der er unødvendige, da formålet med en forsikring jo er, at dække i uheldige og, til tider, uforudsete situationer.

Samtidig findes der forskellige forsikringstyper, som kan gøre jagten på en god forsikring en anelse besværlig. For hvad indgår i hvilke forsikringer, og hvor kan man få den billigste forsikring? Det vil vi hjælpe dig med at blive klogere på.

 

Forsikringstyper

I Danmark er det alment at have en indboforsikring, som dækker i tilfælde af skader eller tyveri af dit indbo. Med dit indbo skal der forstås de ting, du ejer, det vilsige elektronik, smykker, møbler og så videre. Hvis du eksempelvis bliver udsat for et indbud, og dit TV bliver stjålet, så vil det være din indboforsikring, som dækker omkostningerne. Ligeledes er det din indboforsikring, som dækker i tilfælde af, at der skulle opstå brand.

Hvis du selv kommer til skade, er det ikke en indboforsikring, der dækker, men derimod en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring indebærer, at du får udbetalt erstatning i tilfælde af, at du er involveret i et uheld, og får varige mén eller omkommer. Der findes både ulykkesforsikringer som dækker fuldtid, mens andre kun dækker uden for arbejdstid. Årsagen til dette er, at nogle allerede er dækket af en ulykkesforsikring i tilfælde af skader i arbejdstiden gennem deres arbejde.

Indbo- og ulykkesforsikring er de to mest anvendte forsikringer i danmark. En tredje forsikring som mange danskere har tegnet, er en bilforsikring. Det kræver selvfølgelig, at du har en bil, som du ønsker dækket. Bilforsikringer kan inddeles i to forskellige forsikringstyper. Der findes ansvarsforsikringen, som er en lovpligtig forsikring, som alle i Danmark med et køretøj skal have. Ansvarsforsikringen dækker skader, som du forsager på andre personer eller deres køretøj. Denne form for forsikring, dækker ikke skader på dig selv eller din egen bil. Hvis du selv ønsker at være dækket i tilfælde af en ulykke, som du har ansvar for, skal du tegne en kaskoforsikring. Det er ydermere kaskoforsikringen, som dækker i tilfælde af tyveri eller brand i din bil.

Udover de forsikringstyper, præsenteret her, kan du finde forsikringer for mange andre typer af dækning. Der findes rejseforsikringer, sundhedsforsikringer, livsforsikringer og mange flere.

 

Sammenlign forsikringer

Prisen på forsikringer varierer en hel del, alt efter i hvilken grad du ønsker at være dækket. Netop derfor er det altid en god idé at sammenligne priser på forsikringer, inden du vælger et forsikringsselskab.

Udover prisen kan det også være essentielt at kigge på, hvilke ting den pågældende forsikring dækker. Der kan være en smule forskel på, hvilke skader forsikringen dækker, og hvornår den træder i kraft, så derfor er det en god ide at undersøge vilkårene, før du vælger forsikring.

 

Beregn forsikring og overvej dine behov

Når du sammenligner forsikringer, gør du det højst sandsyneligt ud fra forsikringernes pris. De fleste af os vil i hvert fald gerne have den billigste forsikring, vi kan få. Det giver også god mening – for hvorfor bruge flere penge end nødvendigt på en forsikring?

Du kan beregne en forsikring hos forsikringsselskaberne, ligesom du kan beregne din forsikring, når du ansøger om en Tryghedsforsikring hos Lendo. Hos forsikringsselskaberne kan du beregne prisen ud fra de tilvalg, der er mulige. Det er nemlig ikke alle, der har brug for den samme forsikring. Nogle vil gerne være mere dækket end andre, hvilket naturligt koster mere.

Selvom de fleste af os gerne vil have en billig forsikring, er det værd lige at overveje, hvad behovet for forsikringer er. Formålet med at have en forsikring er, at du er dækket, såfremt du står overfor en skade, et uheld eller noget tredje. Det er helt op til dig, hvad du gerne vil forsikres mod. Rejser du ofte, vil en rejseforsikring være en god idé. Har du mange værdifulde genstande, vil en omfattende indboforsikring være en god idé. Det afhænger af dine behov, hvilket du med fordel bør være bevidst om, når du skal til at beregne forsikringer og vælge den, der passer dig bedst.

 

Ansøg om en billig forsikring

Vil du gerne tegne en billig forsikring, som dækker din låneaftale i forbindelse med arbejdsløshed eller sygdom, kan du ansøge om Lendos Tryghedsforsikring. Har du brug for hjælp, sidder vores dygtige kunderådgivere klar til at guide dig og besvare dine spørgsmål i din forskningsproces.  Du kan ringe på tlf. 70 5000 10 alle hverdage fra kl. 9-16. Så vil vi med glæde hjælpe dig med din forsikring.

Alt om lån

Find gode råd, guides og meget mere om lån

 • Lånetyper
  Bliv klogere på de forskellige lånetyper og find et lån der matcher dine behov
  Se vores guides
 • Bilfinansiering
  Udforsk vores univers om biler, så du er klædt på til køb og i forhold til vedligeholdelse.
  Se vores guides
 • Bolig
  Få et overblik over bolig, renovering, hvor meget du kan låne, hvad det koster, m.m.
  Se vores guides
 • Forbrug
  Få bedre styr på din privatøkonomi og lær fiduser til mere plads i budgettet
  Se vores guides
 • Ansøgningsguide
  Vi guider dig til, hvordan du nemt udfylder en låneansøgning og indhenter tilbud på lån.
  Se vores guides
 • Låneordbog
  Find forklaringer på alle lånebegreber vedrørende privatøkonomi.
  Se vores guides