Lendos persondata politik

Ved sammenligning af lån videregiver vi din låneansøgning til de långivere, som vi samarbejder med. Hvis du vil se og læse mere om vores samarbejdspartnere, skal du klikke her.

Vi videregiver din ansøgning til långivere. De långivere, som modtager din låneansøgning, er dataansvarlige for deres egen behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om bankernes generelle krav til låntagere og politik for behandling af personoplysninger på de respektive långiveres hjemmeside.

 

Oplysninger, vi indsamler om dig og hvorfor

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person enten direkte eller indirekte. Eksempler på dette kan være generelle oplysninger om dig, såsom navn og kontaktoplysninger, men også oplysninger såsom IP-adresser.

 • Formål
  • At tillade brug af Lendos sammenligningstjeneste.
 • Behandling, som gennemføres
  • Registrering af låneansøgning, identitetskontrol.
  • Analyse af oplysningerne i låneansøgningen.
  • Videregivelse af låneansøgninger til banker og långivere, som vi samarbejder med i henhold til den respektive banks generelle krav til låntagere.
  • Kontakt via e-mail, sms, telefon, hvis det er relevant.
  • Optagelse af telefonsamtaler.
  • Bekræftelse af identitet med NemID.
  • Håndtering af kundeservice.
  • Præsentation af lånetilbud, afslag m.v.
 • Kategorier af personoplysninger
  • Navn
  • CPR-nummer
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Mobiltelefonnummer
  • Eksisterende lån
  • Antal børn
  • Boligforhold
  • Boligudgifter
  • Beskæftigelse
  • Månedlig indkomst
  • Reg. & kontonummer
  • Evt. oplysninger om medansøger
  • Finansielle risici (scoring)
  • Ejendomsindehaver
  • Borgerskab
  • Civilstand
  • Samt andre oplysninger som vedrører din privatøkonomi

Personoplysninger indsamlet med henblik på markedsføring

 • Formål
  • At markedsføre Lendos tjeneste på Facebook og Googles annoncenetværk.
 • Behandling, som gennemføres
  • Oprettelse af “lookalike” målgrupper og brugerdefinerede målgrupper på Facebook.
  • Oprettelse af “Similar audience” på Google Adwords annoncenetværk.
 • Kategorier af personoplysninger
  • E-mailadresse

Hvilke andre virksomheder kan få adgang til dine personoplysninger? 

Lendos søsterselskab Schibsted Vækst Media Advertising Sales AB, Facebook Inc. og Google Inc.

Retsgrundlag: Legitim interesse i at sikre kundernes sikkerhed og forhindre ulovligheder. Denne behandling af dine personoplysninger foretager vi på baggrund af en såkaldt interesseafvejning, når vi vurderer, at behandlingen ikke

 

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Sidst opdateret 20. maj 2020

 • Vi indsamler personoplysninger om dig for at hjælpe dig med at få det mest favorable privatlån. Hvis du ikke ønsker at videregive dine personoplysninger til os, kan du ikke benytte vores tjeneste. Det er vigtigt for os, at du som bruger føler dig tryg ved, hvorledes vi behandler dine personoplysninger.
 • For at du kan anvende Lendo.dk, indsamler vi oplysninger, som vores banker og långivere har brug for til at finde det bedste tilbud til dig.
 • Hos os er dine oplysninger i sikre hænder, da vi løbende arbejder på at sikre, at ingen uvedkommende kan få adgang til dine oplysninger.
 • Vi vil gerne have, at du ved, hvordan vi behandler dine oplysninger, og derfor kan du læse mere om dette herunder.

Sådan beskyttes dine personoplysninger

Vi bestræber os altid på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Vi sørger altid for, at der hjemmel til overførslen, f.eks. EU’s modelkontrakter.

Sådan beskyttes dine personoplysninger

Vi bruger it-systemer til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af ​​personoplysninger. Vi har gennemført passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling (såsom hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang). Kun de personer, der rent faktisk har brug for at behandle dine personoplysninger, så vi kan opfylde vores erklærede formål, har adgang til dem.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi bestræber os på, at dine personoplysninger behandles i EU/EØS, og alle vores egne it-systemer befinder sig inden for EU/EØS. Når det kommer til drift og vedligehold, benytter vi p.t. databehandlere, der er baseret i Sverige.

Ved systemmæssig support og vedligeholdelse kan vi overføre oplysningerne til et land uden for EU/EØS, f.eks. hvis vi deler dine personoplysninger med en databehandler, som enten selv eller gennem en underleverandør, er etableret eller opbevarer oplysninger i et land uden for EU/EØS. Databehandleren må i sådanne tilfælde kun modtage de oplysninger, der er relevante for dette formål (såsom logfiler). I disse tilfælde har vi indgået en såkaldt databehandleraftale, der giver os mulighed for at føre kontrol med personoplysningerne.

Uanset i hvilket land vi og vores databehandlere behandler dine personoplysninger, gennemfører vi passende foranstaltninger for at sikre, at niveauet for beskyttelse er tilstrækkeligt. I de tilfælde hvor personoplysninger behandles uden for EU/EØS, sikres beskyttelsesniveauet enten gennem en afgørelse fra Europa-Kommissionen, om at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse eller ved brug af såkaldte passende sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på passende sikkerhedsforanstaltninger er godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, standardkontraktbestemmelser, bindende interne virksomhedsregler eller EU-US Privacy Shield.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger til de nævnte formål, så længe du har en aktiv låneansøgning eller aktive lånetilbud. Vi sletter alle oplysninger efter 18 måneder, når dit forhold til Lendo anses for afsluttet. Hvis du får et lånetilbud, anses dit forhold til Lendo for afsluttet 18 måneder efter, du har foretaget sammenligning af lånetilbuddene. Hvis du ikke får nogen lånetilbud, anses dit forhold til Lendo for afsluttet 12 måneder efter, at du har foretaget sammenligning af lånetilbuddene. Dette omfatter også telefonisk kundeservice og henvendelser om support, der foregår via login.

Yderligere kundeservice via telefon, e-mail og chat slettes løbende 90 dage efter modtagelsen.

Personoplysninger, der fremgår af fakturaer, lagres i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser.

Hvad er dine rettigheder som registreret?

 • Ret til indsigt. Du har ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig, og i givet fald at få en kopi af dine personoplysninger og en række øvrige informationer om vores behandling af dine personoplysninger, herunder bl.a. formålet, kategorier af behandlede oplysninger, kategorier af modtagere, påtænkt behandlingsperiode og kilder.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at opnå begrænsning i vores behandling af dine personoplysninger i tilfælde hvor 1) du bestrider rigtigheden af de behandlede oplysninger i perioden, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte, 2) behandlingen er ulovlig og hvor du ikke ønsker oplysningerne slettet, 3) vi ikke længere har brug for oplysningerne til de anførte formål, men de er nødvendige for at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller 4) du har gjort indsigelse mod behandlingen, i den periode, hvor det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse typer behandling. Du har ret til ikke at modtage direkte markedsføring og til at gøre indsigelser mod behandling af personoplysninger baseret på en interesseafvejning og baseret på offentlige interesser. Læs mere om de specifikke retsgrundlag under respektive formål. Hvis du gør indsigelser mod direkte markedsføring, vil vi ophøre med behandlingen af dine personoplysninger til dette formål samt ophøre med alle former for direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet. Hvis vores ret til at behandle dine elektroniske personoplysninger er baseret på enten dit samtykke eller opfyldelse af en kontrakt med dig, har du ret til at anmode om, at oplysningerne om dig, og som du har videregivet til os, overføres til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet). En forudsætning for dataportabilitet er, at overførslen er teknisk muligt.
 • Ret til at blive glemt. Du har i nogle tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet. Bemærk, at Lendo nogle gange er nødt til at gemme visse oplysninger i henhold til lovgivning, og derfor ikke sletter oplysningerne. Læs mere under de respektive formål.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret, uden unødig forsinkelse, til at få dine personoplysninger berigtiget. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Du udøver dine rettigheder ved at kontakte os. Send en besked til os på kundeservice@lendo.dk med angivelse af hvilke formål, eller hvilken behandling, du ønsker vi skal ophøre med at foretage eller hvilken rettighed, du fremsætter ønske om at udøve.

Sådan kontakter du os lettest i forbindelse med spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger

Det er Lendo, der er den dataansvarlige og som har til opgave at sørge for, at vores behandling af dine personoplysninger er korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Hvis du har spørgsmål om Lendos behandling af personoplysninger, er du velkommen til at sende en email til kundeservice@lendo.dk.