Hvordan fungerer MitID?

MitID fungerer som en app, du kan hente til din smartphone eller tablet. Du skal bruge MitID, når du eksempelvis skal logge ind på din netbank eller borger.dk. MitID er kommet til i et samarbejde mellem det offentlige og de danske pengeinstitutter. Tanken bag det nye MitID er, at det skal være nemmere at anvende på tværs af offentlige og private selvbetjeningsløsninger. Derudover er det væsentligt nemmere at udvikle MitID i takt med, at nye behov opstår i fremtiden.

 

Hvorfor skal NemID skiftes ud med MitID?

Den primære årsag til at Digitaliseringsstyrelsen har valgt at skifte fra Nem-ID til Mit-ID er at sikre, at det Digitale ID som millioner af danskere hver dag bruger overholder de sikkerhedskrav, der bliver behov for i fremtiden. Ved at bruge MitID bliver vi danskere i højere grad beskyttet mod identitetstyveri, da der ikke findes nogen udgave af ID´et i papirform. Derudover stilles der i højere grad krav til identitetssikring. Det gælder både, når du skal have MitID, og når du skal bruge dit ID til at logge ind. Selvom sikkerheden omkring MitID er skærpet, er det stadig vigtigt, at du husker, at MitID er personligt. Det betyder, at du ikke bør notere koder mm. ned nogle steder. Det er et personligt ID, som kun du skal bruge. Der er desværre svindlere på spil, som vælger at udnytte, at der bliver informeret omkring MitID. Det betyder, at de sender mails og sms´er til danskere og forsøger at skaffe personlige oplysninger, som de kan bruge til at svindle med. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at hverken myndighederne eller bankerne vil bede dig om at udlevere dine oplysninger på mail, sms eller telefon. Al kommunikation omkring overgangen til MitID foregår gennem e-Boks og Digital Post på borger.dk. Såfremt du er fritaget for at modtage Digital Post, får du et fysisk brev med posten omkring overgangen til MitID. Det er gratis at få og anvende MitID.

 

Hvornår skal man senest have hentet MitId?

Overgangen til at bruge MitID er sket løbende siden år 2021 og processen afsluttes i løbet af år 2022. Helt præcist skal du have hentet MitID senest den 30. juni 2022. Selvom du har hentet MitID, skal du fortsat beholde dit NemID. Det skal du, da der vil være en overgangsperiode, hvor du kan komme i situationer, hvor du stadig skal benytte dit NemID. Du får endelig besked fra din bank eller Digitaliseringsstyrelsen, så snart du ikke længere behøver at gemme dit NemID. MitID er stadig i en fase, hvor der løbende kommer opdateringer. Der er nedsat en brugergruppe, som kommer med input til forbedringer, der gør appen nemmere at anvende. Appen gennemgår forskellige brugervenlighedstest, som sikrer, at MitID fungerer på den mest optimale måde, både for de danske borgere samt de virksomheder der anvender MitID.

Hvis du har brug for hjælp til MitID, kan du kontakte din bank. Hvis de ikke kan hjælpe, kan du kontakte MitID support, som kan hjælpe med alle slags spørgsmål omkring MitID, og hvordan du får det.