Tryghedsforsikring

Ønsker du økonomisk tryghed?

Lendo anbefaler alle, som har modtaget minimum ét lånetilbud, og som ønsker økonomisk tryghed i hverdagen, at tegne en Tryghedsforsikring. Lendos Tryghedsforsikring giver dig følgende fordele:

  • Du er bedre økonomisk sikret, hvis du skulle blive ramt af arbejdsløshed eller sygdom
  • Til forskel fra mange andre lønsikringer, så indeholder Lendos Tryghedsforsikring også dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed, visse kritiske sygdomme og dødsfald
  • Der er ingen krav om A-kasse medlemskab eller indsendelse af helbredsskemaer for at få lov at tegne forsikringen
  • Den månedlige præmie, som du betaler for at have forsikringen, er fradragsberettiget 

 

Hvem kan tegne en Tryghedsforsikring?

Du kan tegne en Tryghedsforsikring hos Lendo, hvis du er i alderen 18-65 år, har dansk CPR-nr. samt fast bopæl i Danmark, og har fået minimum ét lånetilbud gennem Lendo. Du skal desuden være fuldt erhvervsdygtig og have haft fast fuldtidsarbejde de seneste 6 måneder, ligesom du også skal være i arbejde på tidspunktet, hvor du tegner forsikringen.

 

Hvad indeholder forsikringen?

Lendos Tryghedsforsikring indeholder en månedlig udbetaling på mellem 2.000 - 10.000 kr. før SKAT i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed grundet sygdom eller ulykke.

Forsikringen indeholder også en dækning ved visse kritiske sygdomme og dødsfald. Visse kritiske sygdomme udløser en engangsbetaling på 75.000 kr. til forsikrede, og dødsfald udløser en engangsbetaling på 100.000 kr. til boet efter forsikrede.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du er dækket, hvis du tegner en Tryghedsforsikring, finder du både førkøbsinformation, forsikringsbetingelser og faktablad om produktet nederst på siden.

 

Er du interesseret?

Er du interesseret i en Lendo Tryghedsforsikring, kan du ansøge online her på siden. Du skal blot besvare nogle få spørgsmål og underskrive med NemID, herefter bliver forsikringen oprettet, og du er økonomisk sikret mod arbejdsløshed og sygdom. Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om vores Tryghedsforsikring, er du også velkommen til at kontakte os på tlf. 70 5000 10 eller på kundeservice@lendo.dk.

 


 

Praktiske oplysninger om forsikringen

Vores Tryghedsforsikring udbydes i samarbejde med BNP Paribas Cardif, som er et af verdens førende forsikringsselskaber. Når du har tegnet en Tryghedsforsikring hos Lendo, får du tilsendt en forsikringspolice fra BNP Paribas Cardif i din e-Boks. Her kan du se, hvornår forsikringen træder i kraft.

Forsikringen betales forud hver måned og opkræves af BNP Paribas Cardif via Betalingsservice på vegne af Lendo ApS. 

Lendo Tryghedsforsikring formidles af Lendo ApS, som er en tilsynspligtig virksomhed registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet.  

 

Ansvarsforsikring

Lendo ApS har en ansvarsforsikring hos HDI Global Specialty Danmark (CVR-nr.: 41 26 86 38), Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 99.

Krav mod Lendo ApS rettes hurtigst muligt til Lendo via email: kundeservice@lendo.dk. Lendo ApS' forsikringsdækning gennem HDI Global Specialty Danmark lever op til lovkrav herom.

 

Anmeldelse af skader

Hvis du vil anmelde en skade og søge erstatning fra din Tryghedsforsikring ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du gøre det via skadeportalen hos BNP Paribas Cardif, som du finder her. Du skal logge ind med NemID, og herefter kan du anmelde din skade. 

Ved visse kritiske sygdomme og dødsfald foregår skadesanmeldelsen ved, at du udfylder en blanket, som du får ved at kontakte BNP Paribas Cardif på tlf. 80 20 80 10.

 

Klager

Klager vedrørende formidling af forsikringen rettes til Lendo ApS via email: kundeservice@lendo.dk. Modtagelse af en klage bekræftes overfor forsikrede indenfor 3 dage. Klagesager behandles og håndteres hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for 20 bankdage.

Klager vedrørende selve forsikringen rettes til BNP Paribas Cardif via email: info@bnpparibascardif.dk.

 

Vilkår for forsikringen


Ønsker du økonomisk tryghed?

Lendo anbefaler alle, som har modtaget minimum ét lånetilbud, og som ønsker økonomisk tryghed i hverdagen, at tegne en Tryghedsforsikring. Lendos Tryghedsforsikring giver dig følgende fordele:

  • Du er bedre økonomisk sikret, hvis du skulle blive ramt af arbejdsløshed eller sygdom
  • Til forskel fra mange andre lønsikringer, så indeholder Lendos Tryghedsforsikring også dækning ved midlertidig uarbejdsdygtighed, visse kritiske sygdomme og dødsfald
  • Der er ingen krav om A-kasse medlemskab eller indsendelse af helbredsskemaer for at få lov at tegne forsikringen
  • Den månedlige præmie, som du betaler for at have forsikringen, er fradragsberettiget 

 

Hvem kan tegne en Tryghedsforsikring?

Du kan tegne en Tryghedsforsikring hos Lendo, hvis du er i alderen 18-65 år, har dansk CPR-nr. samt fast bopæl i Danmark, og har fået minimum ét lånetilbud gennem Lendo. Du skal desuden være fuldt erhvervsdygtig og have haft fast fuldtidsarbejde de seneste 6 måneder, ligesom du også skal være i arbejde på tidspunktet, hvor du tegner forsikringen.

 

Hvad indeholder forsikringen?

Lendos Tryghedsforsikring indeholder en månedlig udbetaling på mellem 2.000 - 10.000 kr. før SKAT i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed grundet sygdom eller ulykke.

Forsikringen indeholder også en dækning ved visse kritiske sygdomme og dødsfald. Visse kritiske sygdomme udløser en engangsbetaling på 75.000 kr. til forsikrede, og dødsfald udløser en engangsbetaling på 100.000 kr. til boet efter forsikrede.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du er dækket, hvis du tegner en Tryghedsforsikring, finder du både førkøbsinformation, forsikringsbetingelser og faktablad om produktet nederst på siden.

 

Er du interesseret?

Er du interesseret i en Lendo Tryghedsforsikring, kan du ansøge online her på siden. Du skal blot besvare nogle få spørgsmål og underskrive med NemID, herefter bliver forsikringen oprettet, og du er økonomisk sikret mod arbejdsløshed og sygdom. Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om vores Tryghedsforsikring, er du også velkommen til at kontakte os på tlf. 70 5000 10 eller på kundeservice@lendo.dk.

 


 

Praktiske oplysninger om forsikringen

Vores Tryghedsforsikring udbydes i samarbejde med BNP Paribas Cardif, som er et af verdens førende forsikringsselskaber. Når du har tegnet en Tryghedsforsikring hos Lendo, får du tilsendt en forsikringspolice fra BNP Paribas Cardif i din e-Boks. Her kan du se, hvornår forsikringen træder i kraft.

Forsikringen betales forud hver måned og opkræves af BNP Paribas Cardif via Betalingsservice på vegne af Lendo ApS. 

Lendo Tryghedsforsikring formidles af Lendo ApS, som er en tilsynspligtig virksomhed registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet.  

 

Ansvarsforsikring

Lendo ApS har en ansvarsforsikring hos HDI Global Specialty Danmark (CVR-nr.: 41 26 86 38), Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, tlf. 33 36 95 99.

Krav mod Lendo ApS rettes hurtigst muligt til Lendo via email: kundeservice@lendo.dk. Lendo ApS' forsikringsdækning gennem HDI Global Specialty Danmark lever op til lovkrav herom.

 

Anmeldelse af skader

Hvis du vil anmelde en skade og søge erstatning fra din Tryghedsforsikring ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du gøre det via skadeportalen hos BNP Paribas Cardif, som du finder her. Du skal logge ind med NemID, og herefter kan du anmelde din skade. 

Ved visse kritiske sygdomme og dødsfald foregår skadesanmeldelsen ved, at du udfylder en blanket, som du får ved at kontakte BNP Paribas Cardif på tlf. 80 20 80 10.

 

Klager

Klager vedrørende formidling af forsikringen rettes til Lendo ApS via email: kundeservice@lendo.dk. Modtagelse af en klage bekræftes overfor forsikrede indenfor 3 dage. Klagesager behandles og håndteres hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for 20 bankdage.

Klager vedrørende selve forsikringen rettes til BNP Paribas Cardif via email: info@bnpparibascardif.dk.

 

Vilkår for forsikringen


Har du brug for hjælp? Vores rådgivere sidder klar til at hjælpe dig
Ring til os
70 5000 10
hverdage 09:00-16:00
Chat med os
Tryk her
Skriv til os
kundeservice@lendo.dk
Vi svarer hurtigst muligt
– altid indenfor en hverdag
Ofte stillede spørgsmål
Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, vil forsikringen udbetale din valgte månedlige erstatning i op til et år ad gangen. Derudover vil forsikringen udbetale erstatning i tilfælde kritisk sygdom (75.000 kr.) og i tilfælde af dødsfald (100.000 kr.). Den samlede udbetaling for dødsfald og visse kritiske sygdomme kan aldrig overstige 100.000 kr.
100% sygemelding i mere end 30 dage (efter 30 dages kvalifikationsperiode* og 30 dages venteperiode*). 100% arbejdsløs i mere end 30 dage (efter 90 dages kvalifikationsperiode* og 30 dages venteperiode*). Visse kritiske sygdomme (efter 30 dages kvalifikationsperiode*) og dødsfald. Derudover får du tilbagebetalt præmie tilsvarende den periode, hvor du modtager månedlig erstatning fra forsikringen. *Kvalifikationsperiode: Ved kvalifikationsperiode forstås den tidsperiode, der løber fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om at blive omfattet af forsikringen, og til forsikringsdækningen træder i kraft. *Venteperiode: Ved venteperiode forstås den tidsperiode, hvor du ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed optjener ret til udbetaling af månedlig erstatning.
Ja, der er også dækning, hvis du bliver midlertidigt uarbejdsdygtig af en psykisk sygdom og har en lægeerklæring på dette.
Den første udbetaling sker med tilbagevirkende kraft efter 30 dages sammenhængende ufrivillig arbejdsløshed (efter 90 dages kvalifikationsperiode og 30 dages venteperiode) eller midlertidig uarbejdsdygtighed (efter 30 dages kvalifikationsperiode og 30 dages venteperiode).
Bliver du ufrivilligt arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, udbetaler vi den månedlige erstatning i op til 12 måneder pr. periode. Rammes du af flere perioder med arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed, udbetaler vi op til 36 måneder i alt.
Ved samme forsikringsbegivenhed kan der være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer - eksempelvis både fra Lendos Tryghedsforsikring og arbejdsløshedsforsikring gennem en A-kasse. Når vi udbetaler, uanset om du også er forsikret andre steder, skal du være opmærksom på, at den samlede udbetaling ikke overstiger 90% af din hidtidige bruttoløn fratrukket Arbejdsmarkedsbidrag, da du ellers vil opleve fradrag i dine udbetalinger.
Ønsker du at tegne en Tryghedsforsikring, kan du kontakte Lendos kundeservice på tlf. 70 5000 10 eller på kundeservice@lendo.dk.
En månedlig dækning på 5.000 kr. koster 375 kr. + 3,68 kr. i afgift til staten. Forsikringen koster 7,5% af din valgte månedlige dækning. Forsikringen betales månedsvis. Sammen med din betaling opkræves skadesforsikringsafgift til SKAT på 1,1% af den del af forsikringsgebyret, der ikke vedrører dækning ved dødsfald.
Præmien på forsikringen er fradragsberettiget. Hvis du modtager månedlig erstatning fra forsikringen, skal du betale skat af ydelsen.
Forsikringen dækker ikke dødsfald, ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed eller kritisk sygdom, der skyldes forhold, som du var eller burde være bekendt med, da du ansøgte om at blive dækket af forsikringen.
Du kan til enhver tid opsige aftalen om forsikringsdækning med 30 dages varsel til udgangen af en forsikringsperiode. Din opsigelse skal være skriftlig og sendes til BNP Paribas Cardif.
Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til BNP Paribas Cardif, som i samarbejde med Lendo ApS tilbyder Lendos Tryghedsforsikring. Ved dødsfald skal dødsboet anmelde skaden. Skadesanmeldelsen ved ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig uarbejdsdygtighed sker på skadeportalen, som du finder her: https://claims.bnpparibascardif.dk/cardifdk/. På ovenstående link kan du også læse, hvilken dokumentation, der skal vedlægges, alt efter hvilken skade, der er sket. Skadesanmeldelse ved kritisk sygdom og dødsfald sker ved udfyldelse af en blanket, som fås ved at ringe til BNP Paribas Cardif på tlf. + 45 80 20 80 10.
Hvis du de seneste 6 måneder har været selsvstændig erhvervsdrivende og arbejder mindst 30 timer om ugen som selvstændig erhvervsdrivende, kan du blive omfattet af forsikringen.
Hvis du de seneste 6 måneder har haft midlertidig ansættelse eller kontraktansættelse på mere end 12 måneder og arbejder mindst 16 timer om ugen, kan du blive omfattet af forsikringen. Forsikringsdækningen omfatter ikke arbejdsløshed som følge af ophør af tidsbegrænset ansættelse på den i ansættelseskontrakten aftalte ophørsdato.
Vi kan desværre ikke tilbyde forsikringen til pensionister, førtidspensionister eller studerende.
Ja, I har begge mulighed for at tegne en Tryghedsforsikring. Dette er en god idé, hvis I opretter et lån, hvor I begge er noteret som låntagere. Hvis kun den ene part er forsikret, og det er den anden part, der bliver arbejdsløs eller midlertidigt uarbejdsdygtig, dækker forsikringen ikke.
Bedømt til 4.8/5 baseret på 1.474 anmeldelser. Viser vores seneste anmeldelser.
Trustpilot
Om lån og privatøkonomi

Er du i gang med at undersøge dine muligheder for at optage et privatlån? Eller har du brug for at samle eksisterende gæld i et samlelån?

Så er du kommet til det rette sted. Hos Lendo kan du finde information om lånetyper og lånevilkår samt sammenligne privatlån og samlelån fra flere forskellige låneudbydere.