Befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradrag, er et fradrag, du kan få på din årsopgørelse, hvis du har langt til og fra arbejde. Mere præcist skal du have mere end 24 kilometer til og fra din arbejdsplads samlet set. Befordringsfradraget tager ikke højde for, hvilken form for transportmiddel du benytter til dagligt. Du er altså berettiget til fradraget uanset, om du tager bussen, cyklen, bilen eller bussen.

 

Hvad er befordringsfradrag?

Det er vigtigt at nævne, at du ikke er berettiget til befordringsfradraget på de dage, hvor du f.eks. arbejder hjemmefra, da det kun er de dage, du rent faktisk rejser til og fra din arbejdsplads.

Du kan få befordringsfradrag for alle typer af lønnet arbejde – dette gælder også et studiejob, eller hvis du er i lønnet praktik. Fradraget er dog ikke til dig, der er i ulønnet praktik. Her kan det ofte betale sig at undersøge, om der er regler for kompensation for kørsel gennem f.eks. din a-kasse, hvis tilfældet er, at du er i praktik grundet arbejdsløshed. Nogle a-kasser har nemlig en særskilt ordning for befordringsfradrag, men det er vigtigt at undersøge den specifikke a-kasse, inden du regner med at få befordringsfradrag for transport til og fra ulønnet praktik.

Du kan heller ikke få befordringsfradrag for transporten til og fra dit studie, da SU ikke anses som værende løn.

Der er andre tilfælde, hvor du ikke er berettiget til befordringsfradrag. Da fradraget er personligt, kan du kun få det, hvis du selv betaler for din transport. Betales din transport af din arbejdsgiver i form af f.eks. pendlerkort eller firmabil, kan du ikke få befordringsfradrag for din rejse til og fra arbejdspladsen, da det allerede er betalt for dig.

 

Sådan beregner du befordringsfradraget

Vi skal nu se nærmere på, hvordan du beregner dit befordringsfradrag, og der er altså flere ting, du skal være opmærksom på:

  • Hvor mange kilometer kører du reelt til og fra arbejdspladsen?
  • Hvor mange dage om året rejser du de pågældende kilometer til og fra arbejdspladsen?
  • Krydser du en eller flere broer på din rejse? Her er der specielle satser.

Desuden findes der 3 forskellige satser for kørte kilometer;

Transport pr. dagFradrag pr. km pr. dag 2021
0 24 km0 kr.
25 - 120 km1,90 kr.
Over 120 km0,95 kr. (1,90 kr. i yderkommuner)

Bemærk at dette regnestykke illustrerer en enkelt dag. Befordringsfradraget skal regnes for et helt år, og derfor skal du vide, hvor mange dage du rejser til og fra arbejde. Ud over weekenddage skal du også fratrække helligdage, feriedage, hjemmearbejdsdage og sygedage.

Når du kender det antal af dage, du rejser til og fra arbejde, kan du gange dem med dit daglige kørselsfradrag.

Vi nævnte tidligere, at der er specielle satser for dig, der krydser broer til og fra arbejde. Satserne får du her og skal altså tillægges det daglige befordringsfradrag:

Er du f.eks. i den situation, at du krydser Storebæltsbroen hver dag til og fra arbejde, skal du altså tillægge 220 kr. oven i dit daglige befordringsfradrag. Her er det igen vigtigt, at du husker kun at medregne fradrag for at krydse broen på dine reelle rejsedage over et helt år.

BroTransportmiddelEkstra fradrag pr. tur 2021
FjordforbindelsenBil12 kr.
FrederikssundBil12 kr.
(Kronprinsesse Marys Bro)Bil12 kr.
StorebæltBil/Motorcykel110 kr.
StorebæltTog/offentlig transport15 kr.
ØresundBil/Motorcykel50 kr.
ØresundTog/offentlig transport8 kr.

Vi har nu illustreret, hvordan befordringsfradraget beregnes, men hvis du synes, det er forvirrende eller besværligt at beregne det på egen hånd, så kan du bruge SKAT´s egen beregner og få befordringsfradraget ind i din årsopgørelse med det samme: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242322

 

Hvornår har du ret til befordringsfradrag?

Du er berettiget til befordringsfradrag, hvis du har mere end 24 kilometer til og fra arbejde om dag. Det gælder uanset, om du rejser med tog, bus, bil eller cykel. Arbejdet skal være lønnet, og du har ret til fradraget på de dage, hvor du rejser.

Skulle du være i den situation, at du har flere arbejdspladser på et år, skal du beregne og indberette befordringsfradraget separat for hver arbejdsplads. Hvis du har flere forskellige arbejdspladser samtidig og kører mellem to arbejdspladser, kan du også få fradrag for dette – så længe det er mere end 24 kilometer i alt.

Hvis du bor i en udkantskommune eller steder, hvor du har ekstra langt til arbejde, på en ø f.eks., er du berettiget til et højere befordringsfradrag, da du af naturlige årsager har længere til arbejde. Her er du altså berettiget til 1,90 kr. pr. kilometer, selvom du overstiger de 120 kilometer pr. dag.

 

Forskellen på befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse

Som vi nævnte tidligere, så er befordringsfradrag og kørselsfradrag det samme og dækker altså over det fradrag, du er berettiget til, for de kilometer du rejser til og fra arbejdspladsen. Der findes også noget der kaldes kørselsgodtgørelse, som er det, du kan få udbetalt, hvis du kører i din egen bil i arbejdshenseender. Det vil altså sige, at hvis du bruger din egen bil til f.eks. at køre til kundemøder, så kan du få kørselsgodtgørelse for de kilometer, du kører, når du bruger din bil til og fra kundemøderne.

Kørselsgodtgørelse er ikke noget, du tilføjer til din årsopgørelse, som du gør med befordringsfradraget, men derimod en sats, du kan få udbetalt skattefrit af din arbejdsgiver sammen med din løn. Vær her opmærksom på, at der er andre regler for selvstændige. Her kan kørsel tages med som fradrag i dit regnskab, men dette bør du undersøge nærmere selv.

Kørselsgodtgørelse er til for at dække dine udgifter til bilen, heriblandt benzin, vægtafgift og forsikring. Der er en række krav, der skal opfyldes, før du kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse:

  • Hvis du er ejer af et ApS (anpartsselskab), kan du kun få kørselsgodtgørelse, hvis du også får udbetalt en reel løn.
  • Godtgørelsen skal være opgjort efter de kilometer, du har kørt. Hvis du i stedet får udbetalt et fast beløb uagtet, hvor meget du kører, så bliver beløbet skattepligtigt.
  • Du skal altid føre kørebog. Hvis du og dine ansatte skal have udbetalt kørselsgodtgørelse, er det vigtigt, at I fører kørebog. Arbejdsgivere har pligt til at kontrollerer de ansattes oplysninger herom.
  • Du kan ikke få udbetalt kørselsgodtgørelse, hvis du er modtager af B-indkomst, hvilket f.eks. foredragsholdere og kunstnere ofte er.

Satser for kørselsgodtgørelse (skattefri)

Der er altså penge at hente for dig, der har lang transport til og fra arbejde eller for dig, der bruger eget transportmiddel i dit daglige arbejde.

Disse fradrag og ydelser er vigtige at indhente, hvis du er berettiget, da det kan gøre en stor forskel for din privatøkonomi. Mange indberetter hverken befordringsfradrag eller kørselsgodtgørelse, da de enten ikke kender reglerne eller finder det besværligt at beregne fradragene eller føre kørebog, men det er altså penge, du kan i sidste ende kan bruge på noget andet og langt mere værdifuldt end transport.

 

Vælg det billigste lån

Her hos Lendo kan du sammenligne priser for privatlån, samlelån og billån. Med blot én enkelt ansøgning får du lånetilbud fra helt op til 16 forskellige banker og långivere. Det giver dig mulighed for at sammenligne priser på de forskellige lånetilbud og vælge det lån, der passer bedst til dig og din økonomi.

Vi formidler derudover viden om privatøkonomi og gode råd til, hvordan du med egen hjælp får en sund økonomi.

Hvis du skal låne penge, kan du benytte vores sammenligningstjeneste helt uforpligtende og gratis – der er ingen binding eller forventning til, at du skal gå videre med de tilbud, du modtager.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at lave en låneansøgning, så er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på 70 5000 10 på hverdage mellem 9:00 – 16:00.