Hvad er rejsefradrag?

Et rejsefradrag er et skattefradrag, som du kan benytte, hvis du har rejseudgifter i forbindelse med dit arbejde. Dog er det en forudsætning, at du ikke i forvejen er dækket af din arbejdsgiver. Du kan anvende rejsefradraget, hvis du har udgifter forbundet med kost, logi og småfornødender såsom kaffe, en avis eller en togbillet.

 

Hvordan får jeg rejsefradrag?

Du kan få fradrag for rejseudgifter på op til 29.600 kr. i 2022, sammenlignet med rejsefradraget i år 2021, som lå på 29.100 kr. Det reelle fradrag udgør ca. 26 %, hvilket betyder, at hvis fradraget er på 1000 kr., så sparer du ca. 260 kr. i skat.

Rejsefradraget svarer til 25 % af standardsatsen for kost og udgør 134,75 kr. pr. døgn i år 2022. Det samme gælder også, hvis du har fri kost på rejsen. I tilfælde af at din arbejdsgiver udbetaler mindre end 134,75 kr., kan du få fradrag for differencen.

Rejsefradrag indberettes ikke automatisk til Skattestyrelsen, som eksempelvis personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Ønsker du at få dækket dine udgifter, i forbindelse med rejser, skal du derfor selv angive det i din forskudsopgørelse eller rette din årsopgørelse til, så det stemmer overens. Du skal endvidere være opmærksom på, at der foreligger en række dokumentationskrav, når du anvender rejsefradraget.

 

Hvem kan få rejsefradrag?

Såfremt du ønsker at gøre brug af dit rejsefradrag, er der en række betingelser, som du skal opfylde.

 1. Først og fremmest, må dine rejseudgifter ikke i blive dækket i forvejen af din arbejdsgiver. Desuden må din arbejdsgiver ydermere ikke udbetale skattefri godtgørelse for dine rejseudgifter.
 2. Din rejse skal minimum vare i 24 timer og du skal mindst have en overnatning væk fra dit eget hjem. I forlængelse af dette, er det nævneværdigt at overnatningsstedet skal ligge tilpas langt væk, så det ikke giver mening for dig at køre hjem. Det kan eksempelvis være at du har tilkaldevagt, og derfor skal blive i nærheden af det midlertidige arbejdssted. Et andet eksempel, der fremgår af skats hjemmeside, er hvis du skal blive på et kursussted for at deltage i ikke-faglige aktiviteter med relation til arbejdet. Endvidere kan det være, at du har lange eller skiftende arbejdstider, som betyder at der er kort mellem at din arbejdsdag slutter og en ny begynder.
 3. Du må ikke udleje dit eget hjem, mens du er bortrejst med dit arbejde.

 

Hvem kan ikke få rejsefradrag?

Det er ikke alle som er berettiget til fradrag for rejseudgifter. Følgende beskæftigelser er helt eller delvist afskåret fra at benytte sig af rejsefradraget:

 • Værnepligtige og frivilligt personel
 • Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere
 • Frivillige
 • Turist- og langturschauffører
 • Personer, der arbejder på luftfartøjer
 • Personer, der arbejder på skibe (herunder fiskere)
 • Personer udsendt af den danske stat
 • Personer der arbejder på fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster.

På trods af, at du ikke er berettiget til at modtage rejsefradrag, er du i nogle tilfælde stadig berettiget til at modtage skattefri rejsegodtgørelse fra din arbejdsgiver.

 

Hvad er forskellen på rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse?

Der findes flere forskellige måder hvorpå du kan blive kompenseret for dine rejseudgifter. En anden måde hvorpå du kan få kompensation, er ved at din arbejdsgiver udbetaler skattefri rejsegodtgørelse. En skattefri rejsegodtgørelse kaldes også diæter, og er noget din arbejdsgiver kan vælge at udbetale til dig, såfremt din rejse varer mere end 24 timer. Du kan se standardsatserne i nedenstående tabel:

Skattefri rejsegodtgørelse 2022Skattefri rejsegodtgørelse 2021Skattefri rejsegodtgørelse 2020
Kost og småfornødenheder539 kr. per døgn532 kr. per døgn521 kr. per døgn
Logi231 kr. per døgn228 kr. per døgn223 kr. per døgn
Kost for turistchauffører i Danmark75 kr. per døgn75 kr. per døgn75 kr. per døgn
Kost for turistchauffører i udlandet150 kr. per døgn150 kr. per døgn150 kr. per døgn

Hvis du er selvstændig gælder det følgende regler:

 • Ingen beløbsgrænse, hvis du tager fradrag for dine dokumenterede udgifter.
 • Beløbsgrænse på 29.600 kr., hvis du bruger standardsatserne.

Såfremt du modtager B-indkomst, er det ikke muligt at bruge standardsatserne.