Forside > Aktiemarkedet – alt hvad du bør vide

Aktiemarkedet – alt hvad du bør vide

Hvad påvirker aktiemarkedet?

Prissætningen på aktiemarkedet er primært baseret på udbud og efterspørgsel. Ofte er aktiekurserne baseret på en forventning omkring, hvordan en virksomhed vil klare sig fremadrettet mere end deres nuværende situation. Det vil sige, at hvis der en forventning om at efterspørgslen for grøn energi vil stige, så vil værdien af virksomheder på aktiemarkedet der levere grøn energi nok også stige, da det forventes at de vil få en god forretning ud af det.

Mange markeder har sæsonudsving og det har aktiemarkedet faktisk også. I gamle dage sagde man “sell in may and stay away” fordi brokerne gik på sommerferie fra Maj til September. Aktiekurserne toppede derfor i maj og herefter gik aktiemarkedet i stå og lidt nedad. Brokerne går ikke længere på så lang sommerferie, men derfor kan man stadig se at aktiekurserne i nyere historisk tid topper omkring juli måned og derefter har en nedadgående tendens indtil september/oktober.

En af de helt store faktorer, som ofte bliver taget op i medierne, er rente- og pengepolitikken, som de forskellige centralbanker (det vi i Danmark kalder Nationalbanken) verden over har. Centralbankerne er dem der kan låne penge ud til de “normale” banker og hvis udlånsrenten stiger her, og bankerne låner færre penge, så der er færre penge i omløb, så påvirker det resten af det finansielle marked. Konklusionen på det hele, er at en stigning i udlånsrenten ofte har et værdifald med sig på aktiemarkedet.

I nyere tid har vi også set en påvirkning fra sociale medier. I januar 2021 eksploderede Gamestop aktien efter en større debat på Reddit satte gang i sagerne og Elon Musk er kendt for at kunne påvirke kursen på bestemte aktier, blot ved at skrive opslag på sin Twitter profil.

 

Hvordan kan du investere i aktiemarkedet?

Der er flere muligheder for at komme ind på aktiemarkedet, du kan både investere i enkeltaktier det vil sige bestemte virksomheder. Eller gennem investeringsforeninger og ETF’er som er en investering i en hel gruppe af virksomheder. Det sidste vælger mange da det er en nem måde at skabe diversitet i deres portefølje og dermed mindske deres risiko for økonomisk tab.

Måske er du faktisk allerede inde på aktiemarkedet via din pensionsopsparing, som ofte bliver investeret i aktier og andre værdipapirer. Hos mange pensionsselskaber har du mulighed for helt selv at vælge, hvad du præcist vil have din opsparing investeret i og der er derfor god mulighed for derigennem at sætte sit aftryk på aktiemarkedet.

Hvis du kunne tænke dig at læse mere omkring det at investere helt generelt og specifikt om investering i aktier via en aktiesparekonto, så kan du her læse vores to artikler om henholdsvis investering og aktiesparekontoen.

 

Aktiemarkedet i 2022

2021 var et historisk godt år på aktiemarkedet, med store stigninger i takt med at vi så en genoprejsning fra covid-19 pandemien. Flere eksperter forudser at vi i 2022 ikke vil se den samme fremgang på aktiemarkedet, men at man stadig kan forvente et positivt afkast, der så vil være en del mindre.

Her først på året har aktiemarkedet stort set kun været nedadgående, men ingen kan forudsige om det vender i løbet af det næste stykke tid. Husk at der altid er en risiko forbundet med at investere i aktier og vi skal ikke kunne sige om det vil være en god forretning for dig at investere i aktiemarkedet.

Hvis du har gæld, vil vi anbefale dig at afbetale denne, inden du investerer.