Forside > Investering: Hvad kan du investere dine penge i?

Investering: Hvad kan du investere dine penge i?

Traditionel investering i værdipapirer

Når du tænker på investeringer, tænker du sikkert på at investere i er aktier og obligationer, som det mest almindelige. Har du f.eks. en pensionsopsparing, er det oftest det som pensionsselskabet investere dine penge i.

Ser man på hvem i Danmark der har direkte ejerskab af børsnoterede aktier i deres eget aktiedepot, er der stor forskel mellem generationerne. Ifølge Danmarks statistik er der flest ældre (danskere over 40 år), der ejer aktier og lidt flere mænd end kvinder.

Når du investerer i aktier, investerer du i en lille del af den virksomhed som sælger aktien. Investorerne er dermed medejere af virksomheden og kan deltage i generalforsamlinger og derigennem have medbestemmelse. Investerer du i aktier er der to måder du kan tjene penge på dem. Du kan bl.a. tjene penge på at sælge dine aktier igen, hvis værdien stiger efter du har købt dem.

Værdien af aktierne bliver fastsat af markedet og du kan dermed også tabe penge, hvis der ikke er nogen som vil købe dine aktier til en højere pris end den du har købt dem for. Derudover udbetaler nogle virksomheder også en lille bonus til deres investorer kaldet udbytte. Om virksomheder udbetaler udbytte til deres investorer og størrelsen på dette udbytte kommer helt an på, hvordan det går med deres forretning. Dermed kan du altså også tjene penge på aktier, uden at sælge dem.

Obligationer er derimod et lån du som investor giver til dem der udbyder obligationerne. Her tjener du penge ved at få en rente tilbage for de penge du har udlånt. Derudover får du dine penge tilbage igen, når obligationerne udløber. Du vil altid få pengene tilbage i en kurs 100, dvs. at hvis du har købt obligationerne til en lavere kurs, vil du også her tjene penge. Obligationer er dermed en mere sikker investering end aktier, hvor markedsudsving skaber en større risiko.

Et god tommelfingerregel når det kommer til investering er aldrig at komme alle sine æg i den samme kurv. Når det kommer til aktier og obligationer kan man nemt differentiere sin portefølje ved at købe ind i investeringsforeninger og ETF’er.

Hvis du køber ind i en investeringsforening, køber du ind i en gruppe af værdipapirer inden for samme tema. Det kan f.eks. være samme branche eller geografiske område. Her er værdipapirerne udvalgt eksperter eller følger måske et af de index (lister) der er over de største aktieselskaber i f.eks. Danmark. På den måde mindsker du din risiko, ved at investere i mere end et firma.

En ETF også en slags investeringsforening og er en forkortelse af “Exchange Traded Fund”. Forskellen er at de har rod uden for Danmark og altid er beskattet efter lagerprincippet, hvor de danske investeringsforeninger også kan være realisationsbeskattet. Læs mere om beskatning længere nede i artiklen.

Hvis du gerne vil investere i aktier, så kan du gøre brug af en aktiesparekonto, som du kan læse meget mere om her.

 

Andre investeringsmuligheder: Ejendom, kryptovaluta mm.

Hvis du gerne vil investere i andet end aktier og andre værdipapirer, så kan du bl.a. investere i ejendomme, crowdlending, kryptovaluta, råvarer og samlerobjekter.

Investering i mursten eller ejendomme har historisk set været meget profitabelt, men priserne er nu også steget så meget, at det kan være svært at komme ind på markedet flere steder i landet. Hvis man har mulighed for at købe en ejerbolig i stedet for at leje sin bolig, kan det potentielt være en rigtig god investering. Alternativt kan man også forsøge at investere i byggegrunde.

Crowdlending eller peer-to-peer lending er muligheden for som privatperson at låne penge til andre. Der findes forskellige platforme som formidler disse, men i princippet svarer det til at låne en ven penge og få dem til at tilbagebetale beløbet med renter oven i. Det kan være boliglån, forbrugslån, virksomhedslån eller lignende.

Kryptovaluta er nok en af de mest omdiskuterede nyere investeringsformer og især Bitcoin har fået meget medieomtale. På nuværende tidspunkt er Bitcoin steget så meget i værdi at det for den almene dansker nok ville være umuligt at investere i. Men siden Bitcoins fødsel er der kommet andre valutaer til, som er mere tilgængelige. Men investering i kryptovaluta er en usikker affære da værdien af disse ofte svinger meget.

Råvareinvestering er også en mulighed og især guld er historisk set en anerkendt råvare at sætte sine penge i.

Samlerobjekter kan også kaste et afkast af sig, det kan være alt fra vin til malerier og anden kunst. Men værdien af disse objekter meget subjektive og dermed kan risikoen også være svær at vurdere. Til gengæld kan et maleri give stor brugs glæde, hvis du også køber et du selv gerne vil have hængende.

 

Husk at du skal betale skat, når du investerer

Som i alle andre tilfælde, skal du betale skat, når du tjener penge på at investere, uanset hvilken investeringsform du vælger.

Der er mange regler og de kan ændre sig fra tid til anden. Derfor kan det være en god idé at læse op på tingene på SKATs hjemmeside og evt. få professionel hjælp den første gang.

Som hovedregel arbejder man med to typer af beskatning af værdipapirer. Realisationsbeskatning, hvor du betaler skat af dit afkast, når du sælger dine værdipapirer, og lagerbeskatning, hvor du betaler skat løbende, en gang om året. Ved lagerbeskatning får du altså alle penge udbetalt, når du sælger dine aktier igen, fordi du allerede har betalt skat.

Hvilken beskatning der gælder for dig, kommer helt an på hvad du investere i og hvordan. Sørg derfor at sætte dig grundigt ind i tingene, så du undgår et evt. skattesmæk.

 

Vælg en strategi inden du begynder

Det første du skal gøre inden du begynder at lave investeringer er at sætte dig en strategi for dine investeringer. Spørg dig selv:

  • Hvornår skal jeg bruge pengene?
  • Hvor stor risiko er jeg villig til at løbe?
  • Har jeg nogle etiske overvejelser i forhold til, hvad jeg gerne vil investere i?