Hvad er et SU-lån?

SU-lån er et supplement til din nuværende indtægt, som du kan optage i den periode, du modtager SU. Det kan f.eks. være hvis din SU og yderligere indtægt ikke rækker til at du kan betale dine månedlige udgifter. Studielånet er lavet til at give studerende mere overskud til at fokusere på deres studie, uden at man behøver at vende hver øre.

Der findes fire typer af SU-lån.

  • SU-lån: Alle der modtager SU i forbindelse med en uddannelse, kan optage et supplerende lån til deres SU.
  • Supplerende SU-lån til forsørgere: Hvis du er forsørger, har du mulighed for at optage et supplerende lån ved siden af det almindelige SU-lån.
  • Slutlån: Hvis du studerer på en videregående uddannelse, og du har opbrugt alle dine SU-klip, kan du optage et slutlån indenfor de sidste 12 måneder af din uddannelse. I nogle tilfælde kan det være indenfor de sidste 24 måneder. Du kan læse mere på SU.dk
  • Udlandsstudielån: Hvis du skal læse i udlandet, har du mulighed for at optage et udlandsstudielån, hvis dit udlandsstipendium ikke dækker alle dine uddannelsesomkostninger.

 

Hvor meget får du i SU-lån 2023?

Hvor meget du kan få i SU-lån afhænger af din situation. Nedenfor har vi samlet en oversigt over de fire typer af SU-lån, og hvor mange penge du kan få pr. måned.

Type af SU-lånBeløb pr. måned
SU-lånOp til 3.371 kr.
Supplerende SU-lån som forsørgerOp til 1.686 kr.
Slutlån8.697

Alle tal er fundet på SU.dk

 

Sats for udlandsstudielån 2023

Type af SU-lånBeløb (2023)
UdlånsstudielånMaks. 114.559 kr. til studieophold eller hel uddannelse i udlandet.

Alle tal er fundet på SU.dk

 

Hvad er renten på SU-lån

Som på alle lån, er der løbende renter for et SU-lån til den dag, du har tilbagebetalt hele din studiegæld. Det betyder både imens du læser, og efter du har færdiggjort din uddannelse. Rentesatsen for studielån ændrer sig, i forhold til om du er under uddannelse eller er færdig med din uddannelse.

Under uddannelse er renten på SU-lån 4 procent om året.

Når du er færdig med din uddannelse, forrentes renten på dit SU-lån med det, man kalder diskontoen og et et procenttillæg eller procentfradrag. Diskontoen er en rentesats, som hvert år bliver fastsat af Nationalbanken. Når Nationalbanken tilpasser diskontoen, træder rentetilpasningen i kraft fra den første måned efter ændringen.

 

SU-lån rentesatser 2023

Diskontoen ligger for tiden på 3,10% (gældende fra 16. juni 2023) og procenttillægget ligger på 1,0%. Tillægget til diskontoen kan ikke overstige 1,0%.

PeriodeRentesats (2023)
Efter afsluttet uddannelse4,10% (3,10% + 1%)
Ved misligholdt gæld7,25%
Under uddannelse4,00%

Alle tal er fundet på SU.dk

 

Hvornår kan det betale sig at tage SU-lån?

Der kan være mange årsager til, at du har brug for et SU-lån. Der er ingen årsager, der er bedre end andre.

Du har mistet dit job 
Måske mister du dit job, der var med til at dække dine faste udgifter. At miste et job kan stille dig i en udfordret situation, hvor du kan være nødsaget til at låne penge.

Du har et job som ikke rækker
Det kan ske, at dit studiejob ikke rækker, fordi du ikke har timer nok. Det kan også være, at dine udgifter bare er højere, end det du tjener. Måske er det sæsonbestemt? Der kan være mange årsager til, at et supplement i form af et SU-lån kan hjælpe dig godt på vej.

 

Tilbagebetaling af SU-lån

Du skal begynde at tilbagebetale dit SU-lån den første januar i kalenderåret ét år efter, du har afsluttet din uddannelse. Det vil sige, at hvis du er blevet færdig med din uddannelse i juni 2023, har du pligt til at betale dit SU-lån tilbage fra januar 2025.

Det er Udbetaling Danmark, der laver din afdragsordning og -plan. Den fortæller dig, hvor meget du skal betale og i hvor mange år. Du kan vælge at skubbe afdragene, men der er en dato på, hvornår du skal have tilbagebetalt hele lånet. Det vil sige, at du kan udskyde tilbagebetalingen af på dit SU-lån til 4 år efter, du har færdiggjort din uddannelse. Husk, det betyder, at du skal betale et højere afdrag hver måned, da tilbagebetalingsperioden af den grund vil blive kortere.

Du kan også vælge at betale dit SU-lån af, før du egentlig skal. Her bestemmer du selv, hvor meget du vil betale, og hvor ofte du vil gøre det. Her kan SU-styrelsen hjælpe dig med en afdragsordning.
Du skal betale dit lån tilbage over en periode på 7 og 15 år, alt afhængigt af hvor meget du låner.

StudiegældMaks. antal år til at tilbagebetale lånetYdelse hver anden måned i tilbagebetalingsperioden
20.000 kr.7 år548 kr.
40.000 kr.7 år1.098 kr.
60.000 kr.8 år1.644 kr.
80.000 kr.9 år1.955 kr.
100.000 kr.10 år2.214 kr.
120.000 kr.11 år2.437 kr.
140.000 kr.12 år2.633 kr.
160.000 kr.13 år2.810 kr.
180.000 kr.14 år2.973 kr.
200.000 kr. og op efter15 år2.969 kr. og op efter

Alle tal er fundet på SU.dk

 

Hvor meget må du tjene ved siden af SU?

Når du modtager SU, er der en grænse for hvor meget du må tjene ved siden af din SU. Dette beløb er et af betingelserne for at du må modtage SU. Hvis du overstiger denne grænse, skal du tilbagebetale din SU og dit eventuelle SU-lån.

Dit årsfribeløb beregnes for et kalenderår, det vil sige fra januar til december og er det samlede beløb, du må tjene ved siden af din SU. Du må altså gerne overstige den månedlige grænse i én eller to perioder, hvis du samlet set ikke overstiger den årlige grænse. Dit samlede fribeløb er sammensat af 12 månedsfribeløb, som kan have 3 forskellige satser: Laveste, mellemste og højeste.

 

Så meget må du tjene ved siden af SU 2023:

Satser for fribeløb:Dækker over:Sats for fribeløb 2023 pr. måned
Laveste måneds fribeløbPerioden du går på en ungdomsuddannelse13.573 kr. pr. md.
Mellemste måneds fribeløbPerioden du er under uddannelse, men har fravalgt SU, ikke har søgt SU, på orlov, i lønnet praktik, m.m.20.939 kr. pr. md.
Laveste måneds fribeløbPerioden du går på en videregående uddannelse18.412 kr. pr. md.
Højeste måneds fribeløbPerioden du ikke har ret til SU. F.eks. Du er ikke under uddannelse, du har ikke flere SU-klip, m.m.40.302 kr. pr. måned
Nedsat månedsfribeløbPerioden du får handicaptillæg.3.479 kr. pr. måned

Alle tal er fundet på SU.dk
Du kan beregne hvor meget du må tjene ved siden af din SU på SU.dk

 

Har du tjent for meget?

Hvis du har tjent for meget ved siden af din SU, vil du blive bedt om at betale din SU og eventuelle SU-lån tilbage. Det er ikke alt din SU, du skal betale tilbage, men forskellen mellem din årsindkomst og dit årsfribeløb.

SU opkræver et beløb, der svarer til det, du har tjent for meget på et år, men maksimalt det der svarer til din SU før skat og dit SU-lån. Du skal være opmærksom på, at der oveni kommer et tillæg på 7% af det beløb, du skylder.

 

I tvivl om, hvor meget du skylder i SU?

Du kan altid holde øje med, hvor meget du skylder på minSU. Her kan du blandt andet se, hvor meget du afdrager om måneden, hvor mange gange om året du afdrager på SU-lånet, og hvornår du er færdig med at betale lånet tilbage.

 

Lån til studerende

Du bestemmer selv, hvad du vil bruge dit SU-lån på. De fleste studerende optager et lån for at kunne betale deres faste udgifter i stramme perioder.

Hvis du er studerende og har brug for et større lånebeløb, f.eks. I forbindelse med en flytning, eller hvis computeren står af, kan du overveje at lån penge via et forbrugslån som studerende. Med et SU-lån er der en grænse for meget, du kan få udbetalt på én gang. Hvis du f.eks. ønsker at købe en bil i din studietid, er du altså nødt til at vente, før du har sparet nok af dine SU-lån sammen til at kunne købe din nye bil. Du kan også overveje at optage et billån for studerende. Som almindelig låntager, låner du penge på lige fod med alle andre og du vil blive tilbudt en rentesats, baseret på din privatøkonomi.