Over 1 million danskere havde i 2020 haft gæld til det offentlige. Det viser tallene fra Gældsstyrelsens årlige rapport over danskernes gæld. Det vil sige, at hver femte dansker skylder penge til staten. Hvis du har gæld til det offentlige, er du altså langt fra den eneste. På denne side kan du læse mere om gæld til det offentlige. Vi guider dig igennem det, du skal være opmærksom på. Vi informerer også om, hvad dine muligheder er for eftergivelse af gæld til det offentlige.

Udover gæld til det offentlige er vi også mange, der har gæld, som består af lån. Der er mange forskellige lånetyper; realkreditlån, billån, boliglån, forbrugslån og så videre. Det er gæld, som bliver optaget hos private låneudbydere; banker, realkreditinstitutter, online låneudbydere og så videre. Her har du flere muligheder for at forhandle om din gæld, hvis den er steget dig over hovedet. Det vil vi også komme ind på her på siden.  

Vi mener, at alle, der formidler eller tilbyder lån, har et ansvar for, at det sker med omtanke. Hos Lendo formidler vi privatlån og samlelån. Begge dele kan gøre dit liv nemmere, men samtidig vil begge dele påvirke din økonomi og din gæld. Et samlelån kan være et positivt indspark til din gæld, da du med et samlelån har mulighed for at mindske din gæld. Et privatlån vil derimod øge din gæld. Det er derfor vigtigt, at du gennemtænker dit valg af lån.

Vi hjælper dig med at sammenligne lån. Når du ansøger gennem Lendo, vil du få et overblik over personlige lånetilbud fra flere banker og låneudbydere. Så kan du sammenligne og gennemskue de forskellige udbyderes vilkår, priser, renter og så videre. Det, mener vi, er et skridt i den rigtige retning for et gennemsigtigt lånemarked, hvor du som låntager har magten. Vi giver dig samtidig mulighed for at tilføje en medansøger til dit lån, så du kan få den bedst mulige aftale.

 

Gæld til det offentlige

Som nævnt er det over 1 million danskere, der har gæld til det offentlige. Du er derfor langt fra den eneste, der søger om information om gæld til det offentlige. Størstedelen består af skat, men det består også af afgifter, bøder, licens og så videre.

Gældsstyrelsen

Hvis du skylder penge til det offentlige, vil det være Gældsstyrelsen, der har ansvaret for, at gælden bliver inddrevet. Så selvom det er kommunen eller staten, du skylder penge, vil det være Gældsstyerlsen, der inddriver din gæld. Det gør de på vegne af dem, du skylder penge.  

De penge du skylder til det offentlige, kan du enten tilbagebetale med et engangsbeløb, hvor din gæld bliver indfriet, eller du kan betale løbende ydelser ligesom ved et almindeligt lån.

Derudover kan Gældsstyrelsen inddrive din gæld ved:

  • Modregning: De penge du har til gode hos det offentlige, kan blive modregnet og i stedet gå til at betale din gæld. Det er eksempelvis, hvis du skal have penge tilbage i skat. De penge vil gå til betaling af din gæld.
  • Tilbageholdelse af ydelser: Hvis du eksempelvis skylder penge til en daginstitution, kan Gældsstyrelsen tilbageholde dine børne- og ungeydelser, indtil du har tilbagebetalt de penge, du skylder til institutionen.
  • Inddrivelse af løn: Gældsstyrelsen kan gøre krav på dele af din indkomst og dermed sørge for, at pengene går til at betale din gæld af. Det gælder, uanset om din indkomst består af løn, dagpenge, SU, kontanthjælp eller andet.
  • Udlæg og salg af værdier: Det sidste, Gældsstyrelsen kan gøre, er at sælge dine værdier og aktiver på tvangsauktion. Herefter vil pengene blive brugt til betaling af din gæld til det offentlige.  

Du kan altid kontakte Gældsstyrelsen, hvis du ønsker at få en oversigt over din gæld til det offentlige eller har brug for hjælp. Deres mål er selvfølgelig at inddrive de penge, du skylder, men de er der lige så meget for at hjælpe dig. Så hvis du har spørgsmål til din gæld kan du henvende dig til Gældsstyrelsen og få svar. De kan hjælpe dig med et overblik, det beløb du betaler i renter og så videre.

 

Eftergivelse af gæld til det offentlige

Det er svært at få eftergivet gæld til det offentlige. Din gæld skal være så stor, at du på ingen måder er i stand til at betale den for, at du kan få eftergivet din gæld helt eller delvist.  

Det er Gældsstyrerlsen, der vurderer, om din gæld kan eftergives. Det gøres ud fra, hvad du ejer, hvad dine indtægter, udgifter og rådighedsbeløb er samt din samlede gæld. Derudover har alderen på din gæld, den måde du har optaget gælden på og den måde, du har afviklet gælden på også indflydelse på, hvorvidt du kan få den eftergivet.

 

Gæld til banker og låneudbydere

Det er svært at komme udenom at låne penge. Mange har et realkreditlån hos et realkreditinstitut, et banklån eller billån i banken eller et forbrugslån, som måske er blevet brugt som et byggelån eller andet.  

Der er derfor intet dårligt i at låne penge eller det at have gæld. Det er helt naturligt. For nogle kan økonomien dog være svær at holde styr på. Især efter vi i lang tid har manglet reguleringer på lån som kviklån. Det hjælper ÅOP loftet på, der er en ny lov, som indebærer, at forbrugslån med en ÅOP over 35% forbydes. Det kan hjælpe til, at færre får sat sig i en uoverskuelig dyr gæld.

 

Eftergivelse af gæld til banker og låneudbydere

Det er svært at få eftergivet gæld til det offentlige. Det kan være endnu sværere at få eftergivelse af gæld, når du har lånt af en privat låneudbyder. Kreditor ønsker at få så meget af det udlånte tilbage som muligt. Hvis du er ung, vil det derfor være sværere at få eftergivet gælden. Kreditor vil nemlig se en udsigt til, at du stadig kan nå at tjene pengene ind i løbet af dit liv på arbejdsmarkedet.

Kreditor vil dog altid være interesseret i, i det mindste at få noget af det beløb, du skylder, tilbage. I nogle tilfælde kan du forhandle dig frem til bedre vilkår, en lavere rente eller til, at kreditor ligefrem slår en streg over noget af din gæld. For at opnå det skal du stå i en situation, hvor der aldrig vil være udsigt til, at du kan tilbagebetale din gæld. Vi kommer nærmere ind på, hvordan du kan forhandle om din gæld i næste afsnit.

Hvis du ikke betaler din gæld af, kan du risikere at blive registreret som dårlig betaler i et RKI register. Når først du er registreret der, bliver det meget svært for dig at låne penge af andre kreditorer. Først når du har betalt de penge tilbage, du skylder, vil du blive fjernet fra RKI.

 

Kom godt i gang med at forhandle om din gæld

Det er altid ikke nemt at komme af med sin gæld. Du kan dog godt prøve at forhandle med dem, du skylder penge. På den måde kan du gøre det nemmere for dig selv at blive gældfri.

Først bør du få et overblik over din gæld. Det kan du ved at lægge et budget over din privatøkonomi. Med et budget har du en oversigt over din gæld. Det er først, når du ved hvor mange penge, du egentlig skylder væk, at du kan begynde at planlægge, hvordan du kan betale det tilbage.

Hvis du har flere forskellige lån, kan du med fordel undersøge dine muligheder for et samlelån. Det vil hjælpe dig med at få overblikket over en ellers uoverskuelig økonomi. Det skal dog kunne betale sig for dig at lægge dine lån sammen.

Hvis et samlelån ikke kan betale sig, kan du tage kontakt til dine kreditorer og forhandle med dem. En kreditor vil altid være interesseret i at få så mange penge som muligt tilbage af dem, du skylder. Fortæl kreditorerne om din økonomiske situation og argumenter for, hvorfor du ikke har mulighed for at betale gælden tilbage. Det kan du gøre ved at tale ud fra dit budget. Det kan både starte en forhandling, og samtidig kan det lette på det pres, en kreditor ellers vil lægge for at få pengene tilbage.

Forhandl om din låneaftale

En aftale kan altid laves om – også en låneaftale. Du kan eksempelvis høre om mulighederne for henstand, et rentestop, en mindskning i gælden eller andet. Når du forhandler med kreditorerne skal dit mål være at lave nogle realistiske aftaler. Det skal være aftaler, som du rent faktisk kan overholde.

Hvis du har flere kreditorer, kan du forsøge at finde en samlet løsning med dem alle. Det er dog svært. De fleste vil ende med at forhandle enkeltvis med hver kreditor. Det at få mindsket antallet af bare en kreditor, kan dog gøre gældsafviklingen meget nemmere. Selvom du kun får enkelte aftaler og forhandlinger i hus, er det stadig et stort skridt i den rigtige retning.

Du kan også bede om henstand, hvis det ikke er muligt at forhandle om gælden. Henstand er en periode, hvor du ikke behøver at betale af på gælden. Det kan du aftale med låneudbyderen.

 

Forældelse

Vil du også gerne vide om og i så fald hvornår, din gæld kan blive slettet eller forældet?

Gæld kan blive forældet, og gæld kan blive slettet. Det kan den, hvis du ikke betaler af på den i en årrække, samt at kreditor ikke reagerer. En hovedregel er, at gæld kan forældres enten efter 3 år eller efter 10 år. Det afhænger af, hvad gælden består af. For at gælden kan blive forældet, skal du i hele perioden på 3 eller 10 år ikke afdrage på gælden. Ellers vil fristen for forældelse starte forfra.

Regninger, renter, fakturaer, som ikke kan dokumenteres med din underskrift vil være forældet efter 3 år. Det kan eksempelvis være en faktura fra en mekaniker.

Gæld, der er skriftligt anerkendt med din underskrift, kan først blive forældet efter 10 år. Det gælder eksempelvis lån, hvor du underskriver en låneaftale.

Det skal dog pointeres, at selvom der blot er gået de 3 eller 10 år, betyder det ikke, at gælden er forældet. Kreditor kan på mange måder forlænge fristen eller starte den forfra. Det vil sige, at hverken du eller kreditor må have reageret på gælden i de 3 eller 10 år. I de fleste tilfælde vil kreditor eller inkassoselskabet sørge for at fristen bliver forlænget.  

Gæld bestående af ubetalt SKAT indgår ikke i forældelsesloven, og en sådan gæld kan derfor ikke blive forældet.

 

Hjælp til gæld

Der er hjælp at hente for dig, der synes, gælden er ved at blive eller allerede er uoverskuelig. Husk på at kreditorerne altid er interesserede i at få deres penge tilbage. Det kan være din mulighed for at forlænge lånets løbetid. I bedste fald kan du ændre vilkårene eller opnå en lavere rente.

Heldigvis findes der også flere gældsrådgivningsorganisationer i Danmark. Her kan du henvende dig anonymt og få gratis hjælp til din økonomi. Det kan være godt for dig, der har mistet overblikket over din gæld eller ønsker hjælp til at få styr på økonomien generelt.

Hos Lendo håber vi, at du er blevet klogere på gæld, og på hvordan du kan forbedre din økonomiske situation. Hvis du gerne vil høre mere om samlelån, og hvordan det kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.